Drzewostan - strona 13

Wykład - pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Ewa Luiza Symonides
 • Ochrona przyrody
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1302

dla drzewostanów można wymienić: a. pożar b. sukcesję roślinności c. zaśmiecanie lasów d. gradację szkodników e...

Konstrukcja normatywna ochrony gatunkowej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 728

i wsi o zwartej zabudowie, pokryty drzewostanem i nieobjęty ochroną na podstawie ustawy o ochronie...

Nieruchomości rolne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

wysokości Powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne Ostroje zwierząt Źródliska rzek i potoków...

Pn gór stołowych referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 3647

drzewostanów na skutek preferującej świerka intensywnej gospodarki leśnej. Lasy zajmują 89 % całkowitej...

ABC mapy numerycznej-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • Systemy informacji przestrzennej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 707

lasu i w użytkowaniu drzewostanów, w inżynierii leśnej, w pracach urządzeniowych (łącznie z glebo...

Opracowanie pytań - kolokwium

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Grzegorz Wiszniowski
 • Architektura krajobrazu
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1771

(założenia, siedziby, działki). - Są nimi: ARCHITEKTURA, OGRÓD, PARK (wysoki drzewostan) i KRAJOBRAZ...