Drzewostan - strona 14

Podatki i opłaty loklane

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • System podatkowy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 3087

drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu dla głównych gatunków drzew - wynikających z planu...

Podatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2828

w drzewostanie i jakości drzewostanu. Podatek leśny od 1ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość...

Formy ochrony przyrody

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr Anna Chrzan
 • Ochrona przyrody i środowiska
Pobrań: 336
Wyświetleń: 4060

glebach Stare pierwotne drzewostany Białowieskiego Parku Narodowego wyróżniają się obfitością martwego...

Pojęcie i rodzaje podatków

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Rachunkowość
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1351

drzew w drzewostanie i klas bonitacji drzewostanu dla głównych gatunków drzew - wynikających z planu...

Powiat kluczborski

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia turyzmu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1267

to około 7% ogółu. W drzewostanie całej Krainy Śląskiej przeważa sosna (ok. 70%), poza tym licznie występuje...

Babiogórski PN referat ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • dr Barbara Woś
 • Turystyka na obszarach chronionych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2835

: niebieski, długość ścieżki: 2,8 km. Podczas wędrówki ścieżką zaznajamiamy się z drzewostanem lasów...

Kolokwium USTAWY

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

i dewastacji gruntów leśnych oraz szkodom w drzewostanach i produkcji leśnej, powstającym wskutek działalności...

Egzamin - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

definicja drzewa, zaś idea złożona to np. drzewostan - czyli zbiór wszystkich drzew na danym obszarze...