Ochrona środowiska w transporcie - prezentacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 651
Wyświetleń: 2324
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona środowiska w transporcie  - prezentacja - strona 1

Fragment notatki:

Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby. PLAN PREZENTACJI PLAN PREZENTACJ 1. Negatywny wpływ transportu na środowisko 2. Co emitują czynne środki transportu? 3. Zanieczyszczenie powietrza, kwaśne deszcze  4. Zanieczyszczenie  wodnych ekosystemów 4. Zanieczyszczenie  wodnych ekosystemó 5.  Zanieczyszczenie gleby 6. Niszczenie  flory 7. Zagrożenie zwierząt 8. Konsekwencje dla organizmu ludzkiego Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby. TRANSPORT I CO Z TEGO WYNIKA? TRANSPORT I CO Z TEGO WYNIKA • Transport jest obecny w  naszym życiu praktycznie  wszędzie. • Rozwój i ekspansja  transportu coraz głębiej  transportu coraz głębiej wnika w środowisko  naturalne, w skutek czego  wzrasta poziom  zanieczyszczeń i degradacji  gleb, flory i fauny … Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby. WSKAŹNIK MOTORYZACJI W POLSCE WSKAŹNIK MOTORYZACJI W POLSC 200 250 300 350 400 450 0 50 100 150 20 1 9 9 5 1 9 9 6 1 9 9 7 1 9 9 8 1 9 9 9 2 0 0 0 2 0 0 1 2 0 0 2 2 0 0 3 2 0 0 4 2 0 0 5 2 0 0 6 Liczba samochodów osobowych na 1000  mieszkańców Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby. NEGATYWNY WPŁYW TRANSPORTU  NEGATYWNY WPŁYW TRANSPORTU NA ŚRODOWISKO NA ŚRODOWISK Oddziaływania transportu  Bezpośrednio z  ruchem danego środka  transportu Z czynnościami  Oddziaływania transportu  na środowisko można  podzielić na związane: Z czynnościam obsługowo- naprawczymi Z istnieniem  infrastruktury  niezbędnej dla ruchu  pojazdu Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby. SPALINY I NIE TYLKO…  SPALINY I NIE TYLKO… • Zanieczyszczenie powietrza  emitowane przez transport a w  szczególności pojazdy  samochodowe są największym  źródłem skażenia atmosfery a  źródłem skażenia atmosfery a zarazem gleb oraz fauny i flory • Mimo ciągłych modernizacji  i  ulepszaniu technologii, do  atmosfery dostaje się wciąż  stanowczo za dużo  szkodliwych substancji  Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby. SPALINY SPALIN SPALINY produkty  produkty utleniania  metale o silnie  toksycznych  właściwościach  produkty  niezupełnego  spalania:  tlenek węgla tlenek węgl ,  węglowodory węglowodor ,  aldehydy aldehyd i sadze sadz produkty utleniania  azotu z powietrza  oraz nieorganicznych  domieszek zawartych  w paliwie i oleju  smarującym:  należą do nich

(…)

… ma swój
udział w zanieczyszczaniu gleb
Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby.
ODDZIAŁYWANIE ZANIECZYSZCZEŃ
TRANSPORTOWYCH
– Oddziaływanie zanieczyszczeń na glebę zależy od:
• Rodzaju i ilości emitowanych związków szkodliwych
• Oddalenia od źródła emisji
• Rodzaju gleby
– Zasięg rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zależy od:
• Poziomu jezdni w stosunku do terenów przyległych
• Obecności lub braku technicznej lub biologicznej
zabudowy jezdni
• Czynników geograficznych (opady, wiatr,
konfiguracja terenu)
Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby.
SKAŻENIE GLEB SPALINAMI
I JEGO SKUTKI
Pg
NO2
SO3
Odkłada się w
próchnicy i
przypowierzchniowych warstwach
ziemi
Skażenie gleby
W połączeniu z wodą
daje kwas azotowy
Niszczy mikrofaunę i
mikroflorę –
martwica gleby
Utlenia się w
powietrzu do SO3, w
połączeniu z parą
wodną daje kwas
siarkowy H2SO4
Niekorzystne zmiany
w odczynie gleby
+ CO, Cl, F, H2S, pyły, sadze i inne
• redukcja lub zanik
aktywności biologicznej
• zmiana odczynu
(zakwaszenie, alkalizacja)
• Zmiana zawartości
mikroelementów
• pogorszenie składu
chemicznego
• zabijanie
drobnoustrojów
(mikrofauna i mikroflora),
w tym bakterii
symbiotycznych
•Niszczenie struktury…
….
Podsumowanie
Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby.
ŹRÓDŁA
http://www.proekologia.pl
www.ekoinfo.pl
www.oos.pl
Praca Zbiorowa: „Ochrona środowiska w drogownictwie”;
Wydawnictwo Komunikacji i Łączności; Warszawa 1976.
• Eugeniusz Mazur: „Transport a środowisko przyrodnicze
Polski”; Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego;
Szczecin 1994.
• www.torpol.pl
Negatywne…
…;
• Dostosowanie użytkowania terenów i produkcji
roślinnej do panujących warunków w strefie
degradującego działania zanieczyszczeń;
• Prowadzenie dróg małymi spadami;
• Zaprzestanie nadmiernego wyrębu drzew przy
drogach.
Negatywne oddziaływanie transportu na florę, faunę i gleby.
• oleje, detergenty,
benzyna, smar,
• zużyte opony,
opakowania po
olejach.
Transport śródlądowy
Transport drogowy i
kolejowy…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz