Drogowskaz - strona 14

Organizacja i analiza rynku

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 0
Wyświetleń: 574

. polityki ekonom. państwa. Jest drogowskazem w reformach gosp. i utrzym. jej równow. ekonomicznej Głównym...

Cztery filary edukacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Kula
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4081

, ile stałe dostarczanie sił i drogowskazów intelektualnych, które pozwolą kaŜdemu zrozumieć, otaczający świat...

Norwid Cyprian Vade-Mecum

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia literatury jidysz
Pobrań: 280
Wyświetleń: 763

, która na nowo poszukuje i odnajduje drogowskazy w tradycji starożytnej i chrześcijańskiej. Czas ostatecznego...

Polska polityka zagraniczna- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 980

tak: że przyjecie wizji Mieroszewskiego i Giedroycia jako wytycznej, drogowskazu dla polityki zagranicznej Polski...

Polityka zatrudnienia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 658

dobór słów, które z negatywów utworzą konstruktywny komunikat będący drogowskazem dla pracownika...

Zarządzanie procesowe - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Czesław Mesjasz
 • Zarządzanie procesami
Pobrań: 1211
Wyświetleń: 9947

składowe. W ten sposób drogowskazem dla projektanta jest struktura rozważanego problemu. Nowoczesne...