Dotacja celowa - strona 8

Finanse notatki

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Mirosław Tyl
 • Finanse
Pobrań: 287
Wyświetleń: 3738

części środków publicznych wewnątrz sektora publicznego, np. subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa...

Finanse notatki na egzamin

 • Politechnika Częstochowska
 • dr Agnieszka Tylec
 • Finanse
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4543

części środków publicznych wewnątrz sektora publicznego, np. subwencje, dotacje celowe z budżetu państwa...

Prawo finansowe

 • Prawo finansowe
Pobrań: 581
Wyświetleń: 4207

podmiotową lub dotację celową na dofinansowanie kosztów realizacji iwestycji. ZB jest jednostką organizacyjną...

BUDŻET PAŃSTWA - pojęcie budżetu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Łukasz Pikuła
 • Prawo finansowe
Pobrań: 28
Wyświetleń: 770

, - Subwencje, dotacje celowe, dochody z realizacji zadań zleconych, dochody z majątku komunalnego, podatki...

Dochody gminy - finanse

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 2597

dotacje celowe. Według art. 11 ustawy z 10 grudnia 1993r. o finansowaniu gmin, każda gmina otrzymuje...

Wydatki publiczne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 854

i trybunały; subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego; dotacje celowe na zadania z zakresu...