Dotacja celowa - strona 21

note /search

Prawo finansowe - Pieniądz

 • Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu
 • Prawo finansowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1162

rodzaje wydatków: -subwencje ogólne, -dotacje celowe na zadania zlecone, - dofinansowanie zadań własnych...

Finanse sciaga

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2562

wlasne,subwencja ogolna,dotacje celowe z budzetu panstwa Dochodami jst mogą być: srodki pochodzące...

Finanse-Budżet państwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Finanse
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2191

inwestycji wieloletnich, - dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego na realizacje zadań...

Ustawa o samorządzie powiatowym

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

Ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ©Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578 USTAWA z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558. Rozdział 1 Przepisy ogólne...

System finansowy

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3353

Zagadnienia w nich omawiane dotyczą m.in. systemu finansowego, finansów publicznych, gospodarki finansowej, Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, budżetu, deficytu i długu publicznego, samorządu terytorialnego, zadań gminy, źródeł dochodów JST, instrumentów rynku pieniężnego, rynku kapitałowego. Fina...

Finanse. Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 5026
Wyświetleń: 6503

na dofinansowanie określonej działalności bądź podmiotu. Wyróżniamy dotacje: # celowe - to środki budżetowe...

Tryb uchwalania budżetu państw

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1505

jednocześnie dotację celową na realizację tych zadań]. art. 146 u.f.p. 1. Dysponenci części budżetowych...