Dotacja celowa - strona 11

Wykład - gmina i jej zadania

 • Akademia Morska w Gdyni
 • dr Brzozowska
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 854

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane przez gminę...

System finansowy-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

, opłaty System budżetowy  system ubezpieczeń: dotacje celowe Instytucja lokat budżetowych - w PRL...

Finanse publiczne a sektor publiczny

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marian Podstawka
 • Podstawy finansów
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

od przedsiębiorstw, od osób prawnych) subwencję ogólną dotacje celowe środki ze źródeł zagranicznych ...

PINOP 17 - zagadnienia

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Irena Ickiewicz
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

społecznego (stopniowe zmniejszanie dotacji do systemu ubezpieczeń społecznych, która obejmuje dotację celową...

Budżet gminy - pojęcia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1533

budżetowych gminy, dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie...