Domino - strona 12

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Piotr Łukasiewicz
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1470

niż zewnętrzne wyższe koszty szkolenia przeniesionego pracownika „efekt domina” istnieje ryzyko pogorszenia...

Prawa na rzeczy cudzej - wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

strzeżenia) i wyjątkowo mógł być pociągnięty do odpowiedzialności w myśl zasady casus nocet domino (przypadek...

Bezpieczeństwo rynku usług finansowych

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bartosz Borysewicz
 • Analiza i rating sektora finansowego
Pobrań: 56
Wyświetleń: 889

wycofywanie depozytów z jednego banku może na zasadzie efektu domina przenieść się na inne banki, powodując...

Zarządzanie zasobami ludzkimi - teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 196
Wyświetleń: 959

,Nieformalne powiązania między pracownikami, „Efekt domina” - zmusza do podejmowanie dodatkowych działań...

Pytania i odpowiedzi na egzamin

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 784
Wyświetleń: 2100

Wszystkie pytania, uporządkowane i ze spisem treści! Tadeusz Paleczny 1.Krótko scharakteryzować podejście strukturalne do analizy SM.      Podejście strukturalne do analizy stosunków międzynarodowych przede wszystkim ukazuje złożone sieci relacji oraz stara się odkryć mechanizmy ich tworzenia i funk...

Bioróżnorodność-opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Joanna Barbara Jadczak
 • Ekologia i ochrona przyrody
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2877

domina. Określenie gatunków, które dla danej biocenozy mają znaczenie kluczowe i ochrona tych gatunków...