Dominanta - strona 24

Podstawy statystyki

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Jan Czajkowski
 • Statystyka
Pobrań: 1358
Wyświetleń: 4333

wielkości pozycyjne ( głównie mediana i dominanta) są wyznaczane na podstawie pewnych wartości cechy...

Statystyka opisowa - komplet wykładów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Elżbieta Szulc
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4879

nie będzie przedstawiała poziomu przeciętnego zjawiska. ŚREDNIE POZYCYJNE: DOMINANTA - wartość najliczniej reprezentowana...

Statystyka opisowa - opracowanie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Krzysztof Dariusz Szostek
 • Statystyka
Pobrań: 434
Wyświetleń: 1442

). Średnie pozycyjne: Dominanta (moda - wartość najczęstsza) Mediana (wartość środkowa) 22.10.2012 Miary...

History of the BSR

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Anna Moraczewska
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

federation The two states were formally equal though Poland was the dominant partner First decades of the...

Metody organizacji i zarządzania - teoria

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. Andrzej Jan Martyniak
 • Metody organizacji i zarządzania
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1897

dominanty) - powtorzenie fazy pierwszej , ale w odniesieniu do stanowisk (odchylenie ocen indywidualnych...

PUBLICZNE PRAWO KONKURENCJI

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

. - ograniczanie postępu technicznego - dominant rezygnuje z wprowadzania postępu technicznego. Punkt 3. uciążliwe...