Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 735
Wyświetleń: 2436
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej - strona 1 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej - strona 2 Społeczno-kulturowe uwarunkowania gospodarki przestrzennej - strona 3

Fragment notatki:

SPOŁECZNO- KULTUROWE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ WYKŁAD 1 Społeczno- kulturowe podstawy gospodarki przestrzennej- pokazanie jak zjawiska  zachodzące w społ.kulturze wpływają na organizację, zarządzanie oraz nadawanie wartości  przestrzeni – społeczne aspekty działań ludzkich (takie aspekty jak społeczne, kulturowe nie  są widoczne tylko w aspekcie religijnym) Uwarunkowania wynikające z historii  Nadawanie nazw, rodzaj zabudowy, kształt domów, budowli (uwarunkowania kulturalne)   Przestrzeń jako pewien obszar, materialne ramy wszelkich działań indywidualnych i  zbiorowych jest środowiskiem życia jednostek i grup społecznych przekształcanych w  procesach rozwoju społeczno-ekonomicznych.   Dążąc do zaspakajania potrzeb jednostki i zbiorowości organizują, przetwarzają swoje  otoczenie, zmieniając istniejące struktury. ( przemiany rola- przemysł- usług)   Przestrzenie, w których żyją ludzie mają charakter psychologiczny a nie absolutny –ważne jak  postrzegają ją mieszkańcy.   Przestrzeń jest dobrem rzadkim- w tym sensie, że jej ilość nie może być powiększona  przez produkcję, dotyczy to głównie przestrzeni geograficznej, inne przestrzenie mogą ulec  powiększeniu.   Rzadkość w sensie niedostatku jest cecha przestrzeni geograficznej, jak i przestrzeni  politycznych, ekonomicznych, kulturowych, socjologicznych i psychologicznych-wzrost  względnych odległości.   Konsekwencje rzadkości przestrzeni: ● Nie można jej powiększyć- nie może bez ograniczeń podlegać prawom  rynku(regulatory prawne i administracyjne), chronienie interesu społecznego ● Jako dobro użytkowane publicznie przestrzeń powinna być użytkowana w sposób  odpowiadający wartościom społecznym, kulturalnym i estetycznym.   Muszą być ustanowione prawa i środki ich egzekwowania zapewniające kulturalne  użytkowanie przestrzeni-współgrania działalności zaszczepiającej i rozwijającej nauki  kulturalnego zachowania się w przestrzeni i poszanowania jej wartości-niezbędna jest  międzypokoleniowa etyka użytkowania przestrzeni.   Działalność człowieka oraz jej intensywność występuje w przestrzeni ekonomicznej  nierównomiernie. Wraz ze wzrostem odległości od miejsca zamieszkania intensywność  działalności człowieka maleje. Intensywność ta maleje w sposób skokowy, na co maja wpływ  czynniki przyrodnicze, ekonomiczne, społeczne, polityczne, komunikacyjne.   WYKŁAD 2 Terytorialny system społeczny 1. Gospodarka przestrzenna wiązana jest z konkretnym miejscem o określonej  organizacji, strukturze i funkcjonowaniu zlokalizowanych tam podmiotów  gospodarczych i zamieszkującego społeczeństwa.    Całościowy charakter uwzględnionego obszaru, pod względem geodezyjnym  i administracyjnym, społecznym i gospodarczym, jego celowe i funkcjonalne  zorganizowanie sprawia, że obszar ten można traktować jako terytorialny system 

(…)


jest uwarunkowany historycznie (również kulturowo).
● Tożsamość regionalna- poczucie tożsamości terytorialnej jest najważniejszym
kryterium wyodrębnienia regionu, który nie jest abstrakcyjnym tworem
specjalistów ani jednostką polityczną mniejszej lub większej autonomii, ale
realnym bytem stale obecnym w świadomości i życia mieszkańców.
● Samorządność społeczności i zbiorowości terytorialnych – pozwala…
… i
architekci.
● Kapitalizm (dojrzały)- organizacje gospodarcze, przedsiębiorcy budowlani,
państwo, biura planowania przestrzennego.
● Socjalizm- biurokracja, resorty gospodarcze, biura planowania
przestrzennego.
● Współczesność- państwo, samorząd, korporacje międzynarodowe, firmy
deweloperskie one zarządzają przestrzenią, tworzą coś w przestrzeni.
15. Przestrzeń w miarę przydawanych jej znaczeń i określeń…
… z życia zbiorowego
Wykluczeni z udziału w obszarach życia sąsiedzkiego
Miejskie wycofanie, wycofanie z życia sąsiedzkiego i zbiorowego
Miejski bunt, zawłaszczanie przestrzeni dla grupy
Miejski rytualizm uczestnictwo w życiu sąsiedzkim i zbiorowym
Wykluczeni z udziału w obszarach życia zbiorowego
Miejska innowacja wycofanie z życia sąsiedzkiego i uczestnictwo w życiu zbiorowym
Uczestnictwo w obszarach…
… obywatelska – wejście do życia społecznego i politycznego innego niż li ta
mniejszość
Asymilacja kulturowa – zmiana wzorców kulturowych np. praktyki religijne
Bezdomność
Przyczyny bezdomności: patologie (np. alkocholizm) podatność na zagrożenia (zdrowie
fizyczne i psychiczne) oraz również dezindustrializacja
W przypadku zjawiska bezdomności niektóre przestrzenie są preferowane przez osoby
bezdomne a niektóre…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz