Dochód realny - strona 9

Rynek dóbr trwałych

 • Dr Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1302

(Hicksa) - zmiana ceny (wzrost) zmniejsza możliwości nabywcze konsumenta, obniżając jego dochód realny...

Makroekonomia - NBP 3

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Makroekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 630

dóbr i usług YR : realny wolumen produkcji dóbr i usług (dochód realny) Równanie...

Mikroekonomia - pojecie elastyczności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Grzegorz Sobiecki
 • Mikroekonomia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 882

popytu  Zmiana dochodu realnego (względna) --> Zmiana popytu (względna)  Elastyczność cenowa mieszana...

Rynek dóbr trwałych - Popyt nowy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 42
Wyświetleń: 987

ceny (wzrost) zmniejsza możliwości nabywcze konsumenta, obniżając jego dochód realny (konsument...

Organizacje bretonwoods - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Marek Jeżewski
 • Organizacje międzynarodowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

i utrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia i dochodu realnego oraz do rozwijania zasobów produkcyjnych...

Typy deccyzji konsumenckich - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Agata Barbara Małysa-Kaleta
 • Zachowania konsumenckie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 602

cen i poziom dochodów nominalnych określamy poziom dochodów realnych. Obniżenie się roli cen następuje...