Formy rynku-opracowanie - Monopol

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 651
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy rynku-opracowanie -  Monopol  - strona 1

Fragment notatki:

Formy rynku
1). Monopol -tylko jeden producent, cenodawca
-jedyny dostawca produktu w danej gałęzi rynkowej
-wytwarza produkty nie posiadające bliskich substytutów
-nabywców jest wielu więc udział pojedynczego jest niewielki
-nabywca posiada doskonałą wiedzę o cenach i dostępności towaru na rynku
-występują bariery: techniczne (zasób, infrastruktura), ekonomiczne (kapitał) i adm-prawne (patent)
2).Oligopol -kilka firm na rynku
-ustalają ceny na swoje produkty
-produkty jednorodne i zróżnicowane
-istnieją bariery wejścia
-wzajemna zależność od decyzji cenowych
-brak konkurencji cenowej między uczestnikami
-rywalizacja na innych płaszczyznach (jakość)
3).Konkurencja
a) doskonała
-zarówno sprzedający jak i kupujący uznają że ich decyzje o kupnie i sprzedaży nie wpływają na poziom ceny rynkowej
-bez względu ile przedsiębiorstwo sprzedaje uzyskuje dokładnie tę samą cenę rynkową
-duża liczba przedsiębiorców i nabywców
-udział pojedynczych nich jest niewielki
-wszyscy przedsiębiorcy należą do kategorii cenobiorców
-produkty są homogeniczne (doskonale substytucyjne, nie do odróżnienia)
-założenie o doskonałej informacji (nabywcy znają ceny i jest im obojętne gdzie kupują)
-nie ma barier ograniczających wejście i wyjście
b) monopolistyczna
-wielu producentów nabywców
-zróżnicowane i posiadające wiele substytutów produkty
-przedsiębiorcy sami ustalają ilość produkcji i cenę
-duża swoboda wejścia i wyjścia
Efekt substytucyjny -wzrost ceny jednego dobra powoduje że konsumenci zastępują je innym dobrem substytucyjnym relatywnie tańszym
Efekt dochodowy
-zmiana ceny dobra wpływa na możliwości nabywcze konsumenta (obniża lub zwiększa jego dochód realny). Siła tego efektu zależy od udziału tego dobra w ogólnych wydatkach konsumenta
Krzywa cena-konsumpcja
-zależność między wielkością konsumpcji dobra a zmianami jego ceny. Gdy zmienia się cena, to zmienia się konsumpcja, a wówczas i położenie punktu równowagi.
Krzywa dochód-konsumpcja
-przedstawienie zależności między dochodem, a poziomem konsumpcji dóbr normalnych i podrzędnych. Jest to geometryczna ilustracja zbioru punktów równowagi przy założeniu niezmienności cen.
-np. wzrost dochodu powoduje wzrost popytu na dobro normalne i spadek na podrzędne
Efekt rygla - gospodarstwa domowe mimo spadku dochodu dążą do utrzymania dotychczasowego poziomu konsumpcji


(…)

… czyli Użc
Krzywa obojętności -ma ujemne nachylenie
-jest wklęsła w stosunku do układu współrzędnych
KSS - krańcowa stopa substytucji - ilość jednego dobra którą kons jest skłonny oddać aby otrzymać dodatkową jednostkę innego dobra. Jest zawsze ujemna
-dla każdego konsumenta możemy nakreślić nieskończenie wiele
-czym dalej od układu współrzędnych tym większe zadowolenie
-krzywe objętości nie przecinają się

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz