Organizacje bretonwoods - wykład

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Organizacje bretonwoods - wykład - strona 1 Organizacje bretonwoods - wykład - strona 2

Fragment notatki:

01.12.2009 Organizacje
Organizacje bretonwoods- razem tworzą trójnik gospodarczy Człon finansowy Geneza: MN fundusz walutowy i grupa banku światowego początki lata 30te albo wcześniej I wś gdzie udział USA w wojnie- pożyczki na zasadach komercyjnych i stały się natychmiast wymagalne, tendencje protekcjonizmu i izolacjonizmu USA, spowodowało to ze handel wówczas ograniczała się do bloków walutowych(strefa dola czy marki), polityka monetarna beggar thyneighbor - państwa używają dewaluacji dla zwiększenia atrakcyjności eksportu-efekt stopniowe obniżanie wartości walut. Stad tez odpowiedzią na sytuacje przekonanie ze budowanie systemu powojennego oparte będzie na czynniku jakim jest kontrola rynku walutowego. Minister Hall - handel Mn w oparciu o liberalizm daje gwarancje pokoju i żeby ten system działał prawidłowo potrzebuje ingerencji rządu w system gospodarczy+ Keynes- ich zdaniem aby ta regulacja rządu nie doprowadziła do protekcjonizmu koniecznie jest powołanie ciała podmiotu który by to kontrolował i stał na straży, istotą miała by kontrola wymiany walut - by uniknąć sytuacji by państwa uzyskiwały nieuzasadniona przewagę handlową - utrzymywanie parytetów ma pomóc stworzyć pole gdzie działają wyłącznie czynniki obiektywne. Te propozycje głownie z USA , pozostali godzili się bo to USA finansowało wojnę, WB dość szybko, ale Francja długo się opierała, efektem uzgodnień było zwołanie 1.07.1994 konferencji w bretton woods (wczesniej w Atlantic city była konferencja) trwała 22 dni, Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawach monetarnych i finansowych. Główni aktorzy to: USA - White, WB-Keynes - przewodniczyli komitetom powołującym MFW i GBŚ, głównym celem konferencji było stworzenie organizacji zarządzającej Mn systemem monetarnym i banku odpowiedzialnego za odbudowe powojenną, w konferencji udział wzięło 44 państwa w tym Chiny(jeszcze nie komunistyczne) i ZSRR , ZSRR podpisało MFW ale nie ratyfikowało
MFW porozumienie podpisano 7.12.45r 1.03.47 rozpoczął działalność finansowa [Polska oryginalnym członkiem ale wystąpiła za komunizmu i wstąpiła z powrotem pod koniec lat 80] Porozumienie tworzące MFW, art1 - MFW 6 celów 1. Popieranie Mn współpracy walutowej przez stała instytucje wyposażona w aparat dla konsultacji i współdziałania Mn sprawach walutowych 2. Ułatwianie rozwoju i zrównoważonego wzrostu wymiany Mn oraz przyczynianie się przez to do popierania i utrzymywania wysokiego poziomu zatrudnienia i dochodu realnego oraz do rozwijania zasobów produkcyjnych wszystkich członków 3. Przyczynianie się do stabilności walut utrzymywanie uporządkowanych stosunków walutowych miedzi członkami i unikanie deprecjacji walut w celach konkurencyjnych 4. Pomaganie w tworzeniu wielostronnego systemu regulowania należności w zakresie bieżących transakcji pomiędzy członkami i w usuwaniu ograniczeń dewizowych, które hamują wzrost handlu światowego

(…)

… żadnych wskazówek jakie warunki muszą być spełnione poza jednym, zgodnie z którym ze warunki ustalone mają być przez fundusz, warunki w regulaminie z 46 r(obecnie wersja 78 roku) sekcja 21 - procedurę akcesyjna rozpoczyna wniosek zawierający wszystkie odpowiednie fakty (m.in. stan finansów zasady wymienialności walut) kierowany wniosek do rady wykonawczej Krota przygotowują dopowiedzenia rekomendacje dla rady…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz