Dobra podstawowe - strona 6

Wpływ zmiany otoczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1757

pewnego dobra podstawowego i dobra do niego komplementarnego, np. magnetowidu i kaset do niego, piór...

Podstawowe zagadnienia z ekonomii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Urszula Kalina-Prasznic
 • Podstawy ekonomii
Pobrań: 1015
Wyświetleń: 4494

- elastyczność popytu jest tu mieszana, cena dobra podstawowego zmienia się z równych powodów (np. znaczny spadek...

Mikroekonomia - pomoc naukowa (sem. I)

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Krzysztof Żukowski
 • Mikroekonomia
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1099

na dobra podstawowe(żywność). Odstępstwa od prawa popytu: (3przypadki) -paradoks spekulacyjny- występ...

Marketing przemysłowy - idea

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

goods), dobra podstawowe (foundation goods), dobra ułatwiające (facilitating goods). W literaturze...

Teoria rynku - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wojciech Giża
 • Mikroekonomia
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 6832

podzielone są na Podstawowe Edi (od 0 do 1) i luksusowe Edi>1 - Dobra normalne - Dobra niższego rzędu - Dobra...

Egzamin 2010/2011

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Ewa Prymoń-Ryś
 • Marketing
Pobrań: 532
Wyświetleń: 4585

złączony. Dobrem podstawowym są rozpuszczalniki organiczne, dobrem komplementarnym do tego dobra są farby...

Popyt, podaż i rynek

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1876

> 1 – dobra podstawowe, względna zmiana popytu jest mniejsza od względnej zmiany dochodu  Edp = 0...

Pozytywizm - Szkoła naukowa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Historia Socjologii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

obfitość dóbr. Podstawowymi klasami są przedsiębiorcy i pracownicy najemni.  C. wierzył, ze społ...