Dobra podstawowe - strona 12

Marksistowska wizja komunizmu

 • Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 • dr inż. Anna Mężyk
 • Ekonomia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 3136

dóbr podstawowych. Mimo, że ceny rosną np. ziemniaków czy chleba, popyt na nie może także wzrosnąd...

Mikroekonomia - podstawowe pojęcia

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. dr hab. Bożena Klimczak
 • Mikroekonomia
Pobrań: 812
Wyświetleń: 8869

mają elastyczność dochodową wyższą od jedności. Dobra podstawowe (niezbędne) mają elastyczność dochodową niższą...

Rynek i konkurencja

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ekonomia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

., ale nie w sensie społecznym (w sytuacji „kominów” dochodowych: wysoki popyt na dobra luksusowe, niski - na dobra...

Ekonomia-test 5

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 301
Wyświetleń: 2338

luksusowych jest wyższy niż dal dóbr podstawowych, b) użyteczność ostatniej jednostki danego dobra spada...

Wykład - pytania na egzamin

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Lubiński
 • Analiza koniunktury i badanie rynków
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

). Dobra niższego rzędu (rośnie, po pewnym poziomie spada), dobra podstawowe (rośnie, po pewnym poziomie...