Dewolutywność

note /search

Zażalenie - omówienie

  • Uniwersytet w Białymstoku
  • Prawo karne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

zaskarżone postanowienie - tzw. dewolutywność względna. Zażalenie nie wstrzymuje wykonania zaskarżonego...

Środki zaskarżenia.

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4123

się zaskarżonego uprawomocnienia) i dewolutywność (przenosi rozpoznawanie sprawy do sądu wyższej instancji...

Zaskarżanie orzeczeń-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Postępowanie cywilne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

orzeczenia. Dewolutywność – środek zaskarżenia jest dewolutywny jeżeli rozpoznaje go sąd nadrzędny. Przykład...

Nadzwyczajne środki zaskarżenia

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo karne skarbowe
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1330

na niekorzyść oskarżonego po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia 2. DEWOLUTYWNOŚĆ KASACJI...

Postępowanie odwoławcze - Apelacja

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Postępowanie karne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1148

instancyjnie wyższy lub usytuowany jako inny organ kontrolny. - dewolutywność- przeniesienie sprawy do wyższego...