Postępowanie odwoławcze - Apelacja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postępowanie odwoławcze - Apelacja - strona 1 Postępowanie odwoławcze - Apelacja - strona 2

Fragment notatki:

POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE ( Dział IX, Art. 425- 467 ) Środek zaskarżenia - przewidziany przez prawo karne procesowe środek prawny, za pomocą którego zainteresowany podmiot może wzruszyć zapadłą decyzję procesową, poddając ją kontroli innego organu procesowego albo pozbawiając mocy prawnej lub też żądać kontroli innej niż decyzja czynności procesowej. I. zwyczajne - służą od decyzji nieprawomocnych i mają na celu wywołanie ich kontroli, spowodowanie uchylenia lub pozbawienie mocy prawnej 1. Środki odwoławcze- takie środki zaskarżenia, które służą od decyzji nieprawomocnych lub od innych niż decyzj czynności, wywołując ich kontrolę przez organ inny niż ten, który dokonał czynności lub wydał decyzję procesową, z reguły instancyjnie wyższy lub usytuowany jako inny organ kontrolny. - dewolutywność - przeniesienie sprawy do wyższego instancyjnie lub innego organu - bezwzględna - samo wniesienie środka powoduje, że sprawa ( kwestia ) musi być przekazana do rozpoznania wyższemu organowi, - względna -środek rozpoznaje organ wyższy, jedynie jeśli żądania skarżącego nie będą uwzględnione przez organ, którego czynności środek dotyczy. - suspensywność - wstrzymanie wykonalności zaskarżonego orzeczenia - bezwględna - wstrzymanie przez samo wniesienie środka zaskarżenia - względna - wstrzymanie wykonalności zaskarżonej decyzji procesowej uzależnione jest od woli organu procesowego a. apelacja - od wyroku - bezwzględnie dewolutywny, - bezwzględnie suspensywny b. zażalenie - od niektórych postanowień i zarządzeń oraz czynności faktycznych - względnie dewolutywny, - względnie suspensywny Organy odwoławcze 1. sąd odwoławczy: - apelacja od wyroku/zażalenie na postanowienie sądu - sąd wyżsszego stopnia - zażalenie na postanowienie/zarządzenie prokuratora, jeśli przepis szczególny przewduje rozpoznanie go przez sąd - zażalenie na zatrzymanie - sądu rejonowego - zażalenie na zarządzenie prezesa sądu ( Art. 429 )- sąd wyższy nad sądem, którego prezes dokonał zaskarżonej czynności 2. prokuratora - zażalenia na postanowienia/zarządzenia/czynności faktyczne prokuratora lub innego organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze, gdy rozpoznanie środka nie leży w gestii sądu - prokurator nadrzędny- na decyzje i czynności prokuratora, - prokurator nadzorujący- na decyzje i czynności nieprokuratorskiego organu ścigania 3. inny równorzędny skład tego samego sądu ( instancja pozioma )

(…)

… na postanowienie sądu o zatrzymaniu i doprowadzeniu oskarżonego na rozprawę gdy sąd uzna jego obecność za obowiązkową ( Art. 376) oraz zarządzenie przewodnicząćego o zatrzymaniu i doprowadzeniu ( Art. 382 ).
2. Sprzeciwy- takie środki zaskarżenia, które sużą od decyzji nieprawomocnej i mają skutek kasacyjny
a. sprzeciw od wyroku zaocznego ( Art. 482 )
b. sprzeciw od wyroku nakazowego ( Art. 506 )
c. usprawiedliwienie osoby ukaranej karą porządkową ( Art. 286 )
d. żądanie rozpoznania sprawy mimo objęcia jej amnestią
3. Quasi - sprzeciwy- środki zbliżone do sprzeciwów, choć niemające wszystkich ich cech
a. wniosek o przywrócenie terminu zawitego ( Art. 126 )
4. Odwołania- przysługuje od zarządzeń przewodniczącego wydanych na rozprawie głównej/posiedzeniach z udziałem stron ( Art. 373 )
5. Inne
a. wniosek…
…. usprawiedliwienie osoby ukaranej karą porządkową ( Art. 286 )
d. żądanie rozpoznania sprawy mimo objęcia jej amnestią
3. Quasi - sprzeciwy- środki zbliżone do sprzeciwów, choć niemające wszystkich ich cech
a. wniosek o przywrócenie terminu zawitego ( Art. 126 )
4. Odwołania- przysługuje od zarządzeń przewodniczącego wydanych na rozprawie głównej/posiedzeniach z udziałem stron ( Art. 373 )
5. Inne
a. wniosek…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz