Zażalenie-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 763
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zażalenie-opracowanie - strona 1 Zażalenie-opracowanie - strona 2 Zażalenie-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

ZAŻALENIE ( Rozdział 50 ) - środek odwoławczy 1. zwyczajny 2. przysługujący od decyzji innych niż wyrok oraz czynności faktycznych 3. względnie dewolutywny 4. względnie suspensywny. Dopuszczalność - służy na: 1. wszelkie postanowienia ( zarówno sądu jak i prokuratora ) zamykające drogę do wydania wyroku ( Art. 459 p. 1 )- tzn. takie, w efekcie którego powstaje sytuacja procesowa, w której jest pewne, że wydanie wyroku w danym postępowaniu już nie nastąpi. Wyjątek : ustawa stanowi inaczej 2. wszelkie postanowienia co do środka zabezpieczającego ( Art. 459 p. 2 ) 3. inne postanowienia w wypadkach przewidzianych w ustawie ( Art. 459 p. 2 ) Np. w przedmiocie zawieszenia postępowania ( Art. 22 p. 2 ), właściwości sądu ( Art. 85 p. 2 ), co do zabezpieczenia majątkowego ( Art. 293 p. 2 ). 4. zarządzenia prezesa sądu/przewodniczącego wydziału/upoważnionego sędziego odpowiadające podobnym wymogom ( Art. 466 p. 1 ) 5. wszelkie postanowienia i zarządzenia w postępowaniu przygotowawczym naruszające prawa lub interesy osób niebędących stronami ( Art. 302 p. 1 ) 6. czynność lub zaniechania czynności w wypadkach przewidzianych w ustawie ( Art. 467 p. 1 ) Np. zatrzymanie ( Art. 246 p. 1 ), na bezczynność organów w postępowaniu przygotowawczym ( Art. 306 p. 1 ), na czynność naruszające prawa danej osoby ( Art. 302 p. 2 ). Legitymacja czynna ( Art.459 p. 3 ) 1. strony 2. osoba, której postanowienie/zarządzenie/czynność bezpośrednio dotyczy Wyjątek : ustawa stanowi inaczej. Termin ( Art, 460 ) Zasada: 7 dni od: - daty ogłoszenia postanowienia/zarządzenia - daty doręczenia postanowienia/zarządzenia- jeśli ustawa nakazuje doręczenie Wyjątki : - 14 dni, jeśli: - przedmiotem zażalenia ma być jedynie rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub opłat zawarte w wyroku, - uprawniony nie zamierza zaskarżać wyroku w innych częściach, - uprawniony podmiot złożył wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyroku, - 3 dni w przypadku zażaleń na postanowienia dotyczące świadka incognito Doręczanie zażaleń 1. doręcza się niezwłocznie odpisy zażaleń osobom, których dotyczy zaskarżone postanowienie- jeśli zażalenia na postanowienie/zarządzenie kończące postępowanie sporządzone przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika ( Art. 461 p. 1 ) 2. w innych wypadkach- zawiadamia się osoby, których dotyczy zaskarżonego postanowienie o wniesieniu zażalenia ( Art. 461 p. 2 ) Gdyby jednak, mimo braku obowiązku, dołączono stosowne odpisy, należy przesłać je wraz z zawiadomieniem osobom zainteresowanym.

(…)

… innych przekazów ( Art. 241 )
- zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, podejrzanego, świadka, biegłego,
- środek zapobiegawczy ( Art. 252 p. 2 )
- zabezpieczenie majątkowe w toku postępowania przygotowawczego ( Art. 293 p. 2 )
- odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzenie, jeśli zażalenia w tej materii nie uwzględnił prokurator nadrzędny ( Art. 306 p. 2 ).
3. w przypadku…
…, dołączono stosowne odpisy, należy przesłać je wraz z zawiadomieniem osobom zainteresowanym.
Wymogi formalne
1. zob. Art. 427
2. przymus adwokacko- radcowski
- zażalenie na odmowę przyjęcia kasacji ( Art. 50 p. 3 w zw. z Art. 526 p. 2 )
- zażalenie na odmowę przyjęcia wniosku o wznowienie ( Art. 545 p. 1 w zw. z Art. 530 p. 3 ) wydaną przez prezesa sądu apelacyjnego.
Suspensywność ( Art. 462 )
Zasada…
… innych przekazów ( Art. 241 )
- zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej, podejrzanego, świadka, biegłego,
- środek zapobiegawczy ( Art. 252 p. 2 )
- zabezpieczenie majątkowe w toku postępowania przygotowawczego ( Art. 293 p. 2 )
- odmowa wszczęcia postępowania przygotowawczego lub jego umorzenie, jeśli zażalenia w tej materii nie uwzględnił prokurator nadrzędny ( Art. 306 p. 2 ).
3. w przypadku…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz