Postanowienie - omówienie zagadnienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 441
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Postanowienie - omówienie zagadnienia - strona 1

Fragment notatki:

POSTANOWIENIE Postanowienie jest druga obok decyzji procesową forma indywidualnego aktu procesowego wydawanego w postępowaniu. W odróżnieniu jednak od decyzji postanowienie nie rozstrzyga o istocie sprawy (czyli o prawach i obowiązkach stron) a dotyczy poszczególnych kwestii wynikających z toku postępowania (przywrócenie terminu, zawieszenie postępowania, przeprowadzenia dowodu).Jednak przepisy szczególne mogą stanowić inaczej czyli, że postanowienie rozstrzyga jednak o istocie sprawy (np. postanowienie w sprawie zatwierdzenia ugody)
Elementy postanowienia są prawie identyczne w stosunku do elementów decyzji z kilkoma wyjątkami:
1) adresatem postanowienia nie koniecznie musi być strona a może być inny uczestnik postępowania(podmiot na prawach strony , świadek , biegły) 2) najczęściej podstawą prawną wydania postanowienia będą przepisy k.p.a.
nie wszystkie postanowienia uzasadnia się ( wyłącznie te na które służy zażalenie bądź skarga do sądu) albo które zostało wydane w wyniku złożenia zażalenia na piśmie doręczamy wyłącznie te postanowienia od których przysługuje środek prawny. W przypadku więc postanowień w zakresie szerszym niż do decyzji zastosowanie może mieć ustna forma wydawania postanowień.
Zgodnie z art.126 k.p.a.” w kwestiach nie uregulowanych stosujemy do postanowień odpowiednio przepisy dotyczące decyzji( art. 107 p.2-5, art.109, art. 113- przepisy dotyczące uzasadnienia i rektyfikacji decyzji) A dodatkowo do postanowień na które służyło zażalenie stosujemy także odpowiednio przepisy dotyczące wznowienia postępowania oraz stwierdzenia nieważności decyzji.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz