Deponent - strona 16

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

  • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 686
Wyświetleń: 4424

klientów zawarte w bankowym portfelu aktywów. Przewyższa ryzyko podejmowane przez deponentów lokujących...

Istota systemu bankowego

  • mgr Emilia Stola
  • Bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

dla deponentów, może ona podjąć daleko idące kroki - do podjęcia decyzji olikwidacji banku włącznie. Nowa ustawa...