Instrumenty rynku pieniężnego - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Instrumenty rynku pieniężnego - omówienie  - strona 1 Instrumenty rynku pieniężnego - omówienie  - strona 2 Instrumenty rynku pieniężnego - omówienie  - strona 3

Fragment notatki:

RYNEK PIENIĘŻNY jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku. Przedmiotem obrotu są krótkoterminowe kredyty i lokaty międzybankowe oraz papiery dłużne o zapadalności krótszej niż rok. Do najważniejszych funkcji rynku pieniężnego należy wyrównanie niedoborów lub nadwyżek płynności banków, określenie wysokości stopy procentowej w krótkim i średnim okresie oraz stworzenie bankowi centralnemu możliwości realizowania polityki monetarnej. Rynek pieniężny dostarcza krótkoterminowego kapitału na finansowanie działalności bieżącej banków oraz przedsiębiorstw, pozwala też zyskownie lokować nadwyżki płynności. Jest miejscem, gdzie podmioty posiadające nadmiar kapitału oferują go tym, którzy zgłaszają zapotrzebowanie na towar, jakim jest pieniądz. Cechy rynku pieniężnego: • rynek pieniężny jest rynkiem nie posiadającym stałego miejsca, • jest rynkiem zdecentralizowanym również pod względem terytorialnym, • uczestnicy rynku dokonują transakcji poprzez telekomunikacyjne lub informacyjne środki łączności, • można na nim wyróżnić subrynki - czyli segmenty rynku na którym są lokaty międzybankowe, rynek bonów skarbowych, rynek krótkoterminowych papierów wartościowych oraz rynek operacji otwartego rynku - czyli operacje bonami skarbowymi między bankami komercyjnymi a Bankiem Centralnym, • w sensie technicznym uczestnicy rynku pieniężnego tworzą własny język komunikacji oraz swoisty kodeks honorowy (poza prawny), • sposób uczestnictwa danego podmiotu podlega ocenie rynku i ma to ogromne znaczenie dla uczestnictwa w tym rynku - czyli rynek ocenia uczestnika pod względem wiarygodności. Nie można się wycofać z danej transakcji
Uczestnicy rynku pieniężnego
Podmiotami przeprowadzającymi transakcje na rynku mogą być zarówno banki czy państwo, jak i instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne czy osoby fizyczne. Kluczowe znaczenie mają jednak banki komercyjne, w praktyce tworzące ten rynek oraz bank centralny, który swoją polityką wpływa na wielkość podaży pieniądza i cenę kredytu, czyli najistotniejsze uwarunkowania sytuacji na rynku pieniężnym. Rynek pieniężny istnieje praktycznie w każdym kraju by zaspakajać potrzeby lokalnych firm w stosunku do gotówki. Oprócz rynków lokalnych istnieją rynki pieniężne instytucji ponadpaństwowych ( przykładowo rynek Euro) i globalne rynki pieniężne.
Instrumenty rynku pieniężnego
Instrumenty rynku pieniężnego to najmniej ryzykowne instrumenty finansowe. Charakteryzują się niską rentownością, dużą płynnością oraz krótkim terminem realizacji praw liczonym od dnia ich wystawienia, nie dłuższym niż rok. Zaliczamy do nich
Bony skarbowe
Bony skarbowe, są to dyskontowe papiery dłużne, emitowane przez Skarb Państwa, o nominale 10.000 PLN i określonym terminie wykupu wynoszącym od 1 do 52 tygodni.

(…)

… 100.000 PLN. Potrzeba korzystania z pośrednika i idące za tym prowizje obniżają więc atrakcyjność tych instrumentów dla przeciętnego inwestora. Powoduje to, że potencjalnymi nabywcami są zamożne osoby fizyczne, a w obecnej sytuacji głównie instytucje finansowe, dla których są to bardzo wygodne i zapewniające wysoki zysk instrumenty finansowe. Bony pieniężne
Bony pieniężne, są to, podobnie jak w przypadku…
…. Nabywcami na rynku wtórnym nie mogą być podmioty inne niż banki. Z powyższego wynika, że ten rodzaj instrumentu jest z góry zarezerwowany tyko dla największych instytucji finansowych. Celem jego emisji jest realizowanie polityki pieniężnej NBP, szczególnie ograniczanie nadpłynności w sektorze bankowym. To właśnie bony pieniężne są instrumentem tzw. operacji otwartego rynku, ściągających nadmiar środków…
… papierom wartościowym przedsiębiorstwa mają możliwości pożyczenia pieniędzy na rynku, zamiast ubiegać się o kredyt w banku. Natomiast inwestorzy udzielający takiej pożyczki zyskują więcej, niż mogliby otrzymać z lokat bankowych. Krótkoterminowe papiery dłużne można dzielić na: papiery skarbowe: bony skarbowe i papiery pozaskarbowe: papiery komercyjne, bony pieniężne NBP, krótkoterminowe papiery…
… na rynku wtórnym . Stroną transakcji jest okaziciel, który przedstawi emitentowi do wykupu (w określonym przez tego ostatniego, dniu i po określonej cenie).
Zaletą Certyfikatów depozytowych jest pewność lokaty, która nie może być wycofana z banku przed umownym terminem, a deponent lokaty może ją w każdej chwili upłynnić, zbywając posiadany certyfikat na rynku wtórnym. Certyfikaty depozytowe w okresie…
… niż lokat bankowych oraz fakt, że emitenci bonów zarówno skarbowych jak i pieniężnych są z założenia zawsze wypłacalni. Nabywanie bonów skarbowych może następować na rynku pierwotnym na przetargach ogłaszanych przez emitenta, jak też na rynku wtórnym. Operacje na rynku pierwotnym przeprowadzać mogą tylko podmioty posiadające status uczestnika przetargu, którymi zwykle są banki lub duże instytucje finansowe…
… pieniężnych z rynku międzybankowego w trosce o stabilność krótkoterminowych stóp procentowych. W związku z tym, nie należy go brać pod uwagę przy wyborze sposobu lokowania swojego kapitału. Weksel
Weksel - rodzaj papieru wartościowego, o określonej dokładnie przez prawo wekslowe formie, imienny lub na zlecenie, w którym wystawca weksla zobowiązuje się bezwarunkowo, że inna osoba (trasat) dokona na rzecz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz