Rynek pieniężny 1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1134
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek pieniężny 1 - strona 1 Rynek pieniężny 1 - strona 2 Rynek pieniężny 1 - strona 3

Fragment notatki:

Rynek pieniężny
 Rynek pieniężny jest segmentem rynku finansowego, gdzie przeprowadzane są
operacje instrumentami finansowymi o terminie zapadalności poniżej 1 roku.
Podstawowa rola: zapewnienie odpowiedniego poziomu płynności uczestnikom
tego rynku.
 Podmioty mogą pozyskiwać kapitał na krótki okres na rynku pieniężnym, a także
mogą inwestować na krótki okres na tymże rynku. Podmiotami
przeprowadzającymi transakcje na rynku mogą być zarówno banki, państwo, jak i
instytucje ubezpieczeniowe, przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne oraz osoby
fizyczne.
 Funkcje rynku pieniężnego
 wyrównanie niedoborów lub nadwyżek płynności banków,
 określenie wysokości stopy procentowej w krótkim i średnim okresie
 stworzenie bankowi centralnemu możliwości realizowania polityki monetarnej.
 umożliwienie krótkoterminowego zaangażowania wolnych środków pieniężnych w
celu osiągnięcia dochodu w postaci odsetek, lub uzyskania środków dla pokrycia
okresowego zapotrzebowania na kapitał
Instrumenty rynku pieniężnego
Instrumenty rynku pieniężnego to najmniej ryzykowne instrumenty
finansowe. Charakteryzują się niską rentownością, dużą płynnością
oraz krótkim terminem realizacji praw liczonym od dnia ich
wystawienia, nie dłuższym niż rok.
1. Bony skarbowe
2. Bony pieniężne
3. Krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw
4. Certyfikaty depozytowe
5. Weksle
6. Czeki
7. Akcepty bankowe
8. Depozyty międzybankowe
[1] Krótkoterminowe papiery dłużne
przedsiębiorstw
Krótkoterminowe papiery dłużne: instrumenty finansowe emitowane przez osoby prawne
lub fizyczne prowadzące działalność gospodarczą a następnie sprzedawane za pośrednictwem
agenta w celu finansowania bieżącej działalności emitenta o wysokiej wiarygodności
kredytowej. Dzięki nim przedsiębiorstwa mają możliwości pożyczenia pieniędzy na rynku,
zamiast ubiegać się o kredyt w banku. Natomiast inwestorzy udzielający takiej pożyczki zyskują
więcej, niż mogliby otrzymać z lokat bankowych.

Papiery te potwierdzają zadłużenie ich emitenta wobec nabywcy (inwestora). Papiery te są w
głównej mierze papierami emitowanymi na okaziciela, co ułatwia obrót nimi, jednak na
życzenie emitenta papiery te mogą być papierami imiennymi. Uzależnione jest to od podstawy
prawnej, na bazie której te papiery są konstruowane.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz