Deponent - strona 12

Marketing usług - wykład.

  • Uniwersytet Rzeszowski
  • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 546

, poza atrakcyjnym oprocentowaniem dla deponentów, zakładają przekazanie z własnych środków Banku odpisu od każdej...

Bankowość - konspekt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

to z zobowiązań wobec deponentów. Funkcja transformacji przestrzennej polega na tym, że lokaty złożone w jednych...

Zobowiązania

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

) Wywodziło się od fidicia cum amico contracta. W prawie klasycznym przekazanie przez deponenta (deponens...

Modele rynkowego systemu finansowego - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • dr Iwona Maciejczyk
  • Usługi banków inwestycyjnych i komercyjnych
Pobrań: 476
Wyświetleń: 3759

:     dominującym mobilizatorem oszczędności od deponentów i ich dystrybucji są banki banki mogą być zarówno...

Wykład - Ryzyko bankowe

  • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  • dr Małgorzata Iwanowicz
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 840

ma dostatecznie dużo kapitału, aby zabezpieczyć deponentów i innych wierzycieli przed poniesieniem straty Kapitał...