Deoksyryboza rola w organizmie - strona 2

Węglowodany cukry

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 511
Wyświetleń: 1575

Węglowodany cukry Funkcje węglowodanów Węglowodany spełniają w organizmach następujące funkcje...

Mutageneza - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Ekotoksykologia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

- cytozyna, tymina cukier (deoksyryboza) fosforan Wyższy poziom zorganizowania DNA to nukleozydy: zasady...

Przemiana azotowa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 3416

wewnątrzkomórkowych a)Szlak lizosomalny b)Szlak pozalizosomalny, rola proteasomu B) Rozpad białek pozakomórkowych c...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

Wyjaśnij mechanizm dzięki którym w organizmach żywych zachodzą samorzutnie reakcje syntezy...

Przedtermin egzaminu z chemii 2008

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1393

. a) Co to są glukuronidy? b) Jaką rolę w organizmie pełni kwas glukuronowy? Wydalanie z moczem niektórych zwiazków np...

Sinice- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1029

archaiczne oraz za pierwsze organizmy autotroficzne. Przypuszcza się, że odegrały istotną rolę w ewolucji...