Deoksyryboza adenina - strona 3

Biochemia - przykładowe pytania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 427
Wyświetleń: 1659

dehydropirogronianu? 2-oksy-glutaranu 96. czym różni się FAD od FMN : FAD ma 6-amino-purynę = adeninę a FMN...

Transkrypcja - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biologia molekularna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 882

w polirybonukleotydzie. A dzieje się to dzięki komplementarności zasad czyli tworzenia komplementarnych par przez adeninę...

Przemiana azotowa

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 1120
Wyświetleń: 3339

(rybozy lub deoksyrybozy) - reszt kwasu ortofosforowego (1-3) Najczęściej występującymi zasadami...

Naprawa DNA

 • Uniwersytet Wrocławski
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

) Metylowane są reszty adeniny na N6 oraz cytozyny; metylaza Dam rozpoznaje sekwencje GATC oraz CCA/TGG...

Enzymologia- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

. Pomaga zakotwiczyć kompleks Mg-ATP poprzez wiązania wodorowe pomiędzy pierścieniem adeniny lub rybozy...

Biomedyka - Mejoza - Mitoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biomedyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3150

pentozy, dla RNA rybozy, dla DNA deoksyrybozy, zasady purynowej lub pirymidynowej przyłączonej...

Biochemia - struktura makrocząsteczek

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5362

natomiast deoksynukleotyd jako pentozę posiada deoksyrybozę. 3.24 Zasady purynowe - budowa i występowanie adenina...