Denitryfikacja a temperatura - strona 5

Reaktory i kinematyka-opracowanie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Technologia wody i ścieków
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1449

procesy nitryfikacji i denitryfikacji; 3.Faza końcowa - kończą się procesy technologiczne i poziom ścieków...

Technologia wody i ściweków

  • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
  • prof Nowicki
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1652

) *fosfor ogólny. Projektowanie oczyszczalni wymaga dodatkowo oznaczenia pH i temperatury w ściekach...

Formy azotu organicznego w glebie

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • mgr Bernard Gross
  • Substancje próchnicze gleby
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1701

:  amonifikacja  nitryfikacja  denitryfikacja Wymienione procesy zachodzą przy współudziale wyspecjalizowanych...

Referat z zanieczyszczeń środowiska

  • Uniwersytet Zielonogórski
  • dr Jerzy Tonder
  • Ocena oddziaływania na środowisko
Pobrań: 42
Wyświetleń: 5075

temperatury powietrza. Mieszkańcy Londynu zwiększali zatem ilość wypalanego węgla do ogrzania mieszkań...