Oczyszczanie ścieków-sprawozdanie z ćwiczenia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1715
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Oczyszczanie ścieków-sprawozdanie z ćwiczenia  - strona 1 Oczyszczanie ścieków-sprawozdanie z ćwiczenia  - strona 2 Oczyszczanie ścieków-sprawozdanie z ćwiczenia  - strona 3

Fragment notatki:

Sprawozdanie z ćwiczenia nr 13
Data wykonania ćwiczenia: 21.11.2011r.
Asystent prowadzący ćwiczenie: mgr Adam Myśliński
Data oddania sprawozdania:
Wykonujący ćwiczenie:
Edyta Cegiełka Kaja Fac Paulina Krzemińska
Nr grupy: 1
Tytuł ćwiczenia: Oczyszczanie ścieków
Cel ćwiczenia: Zapoznanie się z operacją oczyszczania ścieków na wysokoobciążonym złożu spłukiwanym zespolonym z reaktorem osadu czynnego.
Przestudiowana literatura dotycząca ćwiczenia:
Skrypt do ćwiczenia i wszystkie odnośniki w nim zawarte.
„Podstawy biochemii” Jerzy Kączkowski.
„Podręcznik do ćwiczeń z technologii chemicznej” pod redakcją Teresy Kasprzyckiej-Guttman.
Teoretyczne podstawy eksperymentu:
Nasze doświadczenie polegało na oczyszczeniu ścieków imitujących mleczarskie poprzez wykorzystanie dwóch metod biologicznych: metody osadu czynnego i złoża spłukiwanego. Metoda osadu czynnego polega na wytworzeniu kłaczków w całej objętości roztworu, które składają się z minerału i osadzonych na nim bakterii heterotroficznych, które rozkładają związki organiczne do nieorganicznych, czerpiąc z tego substancje odżywcze. Reaktor jest również ciągle napowietrzany. Jest to bardzo skuteczna metoda.
Metoda złoża spłukiwanego polega na zainstalowaniu w reaktorze złoża (w naszym przypadku koksu), które będzie regularnie i równomiernie polewane ściekami, natomiast od dołu doprowadzany jest tlen. Na złożu wytwarza się błona biologiczna organizmów rozkładających związki organiczne. Metoda ta nadaje się do oczyszczania ścieków tylko o niewielkim stężeniu.
W doświadczeniu oznaczamy zawartość BZT5 (biologiczne zapotrzebowanie tlenu dla bakterii aerobowych) i ChZT (chemiczne zapotrzebowanie tlenu na utlenienie związków organicznych).
Opis eksperymentu:
Aparatura:
Lista reagentów i odczynników:
- ścieki organiczne - mleko - odczynnik wanadowy do oznaczania fosforanów, - Ca(OH)2(aq) - roztwór Al2(SO4)3 - odczynniki NANOCOLOR
Wykonane czynności:
- przygotowanie części ścieków do oznaczania jonów PO43-, - strącenie PO43-, - kolorymetryczne oznaczenie zawartości jonów PO43-, - oznaczenie ChZT, - dodanie mleka do reaktora 1, - kilkukrotne fotometryczne oznaczenie ChZT ścieków podczas trwania doświadczenia, - oznaczenie zawartości jonów NO3- paskiem Quantofix ®,
Obserwacje i wyniki pomiarów:
Wyniki pomiarów znajdują się w arkuszu kalkulacyjnym dołączonym do doświadczenia.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz