Demokracja parlamentarna - strona 5

Rewolucja Francuska - Monteskiusz

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Andrzej Bednarz
 • Myśl polityczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 805

(03.09.1791) - idea monarchii ograniczonej, demokracja parlamentarna, 20% społeczeństwa ma prawa wyborcze...

Socjalizm demokratyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

w warunkach demokracji parlamentarnej; `cel jest niczym, ruch jest wszystkim' Walka klas trwa...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 14

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 742

, by prawo uznawało podstawowe instytucje demokratyczne, zwłaszcza demokracji parlamentarnej wymóg, by prawo...

Reżim demokratyczny

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Izolda Bokszczanin
 • Nauka o państwie i polityce
Pobrań: 630
Wyświetleń: 3584

jest demokracja parlamentarna. Gwarantem istnienia demokracji parlamentarnej jest konstytucja (wyjątkiem są Izrael...