Dekolonizacja Afryki przyczyny - strona 4

Skrypt - Geografia Polityczna

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Marek Tabor
  • Geografia Polityczna
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1946

Proces dekolonizacji terenów Azji i Afryki był rezultatem stopniowego rozwoju ruchu narodowowyzwoleoczego...

Polityka - opracowane zagadnienia

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2282

do pewnych zasad przyjętych w Poczdamie. 4. Przyczyny niepowodzeń polityki pierestrojki M. Gorbaczowa...

Mechanizm migracji

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Rudolf Burczyk
  • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1351

i Południowa, Australia, Oceania; Afryka › Ameryka Północna; Azja › Ameryka Północna): - przyczyna...

Egzamin licencjacki (1)

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Błażej Kubik
  • Geografia usług
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1708

i chrześcijaństwo 11. Kiedy nastąpiła pierwsza faza/fala dekolonizacji: a) pierwsza poł. XIX wieku b) druga poł. XIX...