Dehydrogenazy - strona 8

Cykl Calvina - wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Urszula Katarzyna Gawlik-Dziki
 • Biochemia
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1449

się z kompleksu dehydrogenazy i w ten sposób jest już cukrem. ) W tej fazie z aldehydu 3-fosfoglicerynowego...

Biochemia-pytania Zestaw 10

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

reakcji katalizowanych przez enzymy: a) syntetazę acylo-CoA b) izomerazę pentofosforanową c) dehydrogenazę...

Biochemia-pytania Zestaw 12

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biochemia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 455

przez: a) fosfatazę b) dehydrogenazę zależną od NADP+ c) karboksylazę d) mutazę Nazwij odpowiednie enzymy i szlaki...

Kwas cytrynowy-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

szlakami metabolicznymi • 1. dehydrogenaza akonitynowa • 2. dehydrogenaza izocytrynianowa • 3...

Fawizm

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Pobrań: 56
Wyświetleń: 5194

Fawizm - deficyt dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej To najczęściej występujący defekt genetyczny...

Koenzymy

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Enzymologia
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

2011-12-14 koenzymy amid NAD dehydrogenaza glutanowa nukleotyd flawinowy dedydrogenzy NADH koenzym...

Fermentowane surowce roślinne

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Magdalena Klimek-Ochab
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1127

jest pirofosforan tiaminy, aldehyd jest przekształcany w etanol dzięki dehydrogenazie alkoholowej) i 2 cząsteczki...