Biochemia-pytania Zestaw 12

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 455
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Biochemia-pytania Zestaw  12 - strona 1

Fragment notatki:

Zestaw 12
1. Napisz wzorami strukturalnymi po jednym konkretnym przykładzie reakcji katalizowanej przez: a) fosfatazę b) dehydrogenazę zależną od NADP+ c) karboksylazę d) mutazę Nazwij odpowiednie enzymy i szlaki (cykle) metaboliczne w których uczestniczą oraz określ w jakich przedziałach komórkowych zachodzą te reakcje.
2. Trzoda chlewna karmiona ziemniakami (wysoka zawartość skrobii) szybko przyrasta na wadze m.in. w wyniku odkładania w tkance tłuszczowej znacznych ilości zapasowych triacylogliceroli. W jaki sposób ze skrobi powstać mogą acylo-CoA i glicerol niezbędne do synrtezy triacylogliceroli? (wystarczy podać nazwy kluczowych metabolitów pośrednich i ew. nazwy odpowienich procesów metabolicznych)
3. Zaktywowane przez związanie z CoA reszty kwasów tłuszczowych mogą ulegać w mitochondriach pełnej degradacji do H2O i CO2. Ile moli wiązań wysokoenergetycznych (w przeliczeniu na ATP) może powstać w wyniku takiej degradacji 1 mola stearoilo-CoA? Uzasadnij odpowiedź.
4. Jaką reakcję katalizują kinazy białkowe? Omów, najlepiej na konkretnym przykładzie, rolę kinaz białkowych w regulacji metabolizmu komórkowego.
5. Niektóre substancje hormonalne modyfikują metabolizm komórek docelowych wnikając do ich wnętrza. a) O jakie hormony chodzi? b) Dlaczego, w przeciwieństwie do większości innych hormonów, mogą one wnikać do komórek? c) Jak wyobrażamy sobie molekularny mechanizm ich oddziaływania na metabolizm komórkowy? d) Dlaczego tylko określone komórki są wrażliwe na dany hormon?


(…)

… w mitochondriach pełnej degradacji do H2O i CO2. Ile moli wiązań wysokoenergetycznych (w przeliczeniu na ATP) może powstać w wyniku takiej degradacji 1 mola stearoilo-CoA? Uzasadnij odpowiedź.
4. Jaką reakcję katalizują kinazy białkowe? Omów, najlepiej na konkretnym przykładzie, rolę kinaz białkowych w regulacji metabolizmu komórkowego.
5. Niektóre substancje hormonalne modyfikują metabolizm komórek docelowych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz