Podsumowanie glikolizy, cyklu Krebsa i fosforylacji oksydacyjnej-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 714
Wyświetleń: 2877
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podsumowanie glikolizy, cyklu Krebsa i fosforylacji oksydacyjnej-opracowanie - strona 1 Podsumowanie glikolizy, cyklu Krebsa i fosforylacji oksydacyjnej-opracowanie - strona 2 Podsumowanie glikolizy, cyklu Krebsa i fosforylacji oksydacyjnej-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

BIOCHEMIA
Podsumowanie glikolizy, cyklu Krebsa i fosforylacji oksydacyjnej
Joanna Cieśla
Produkty glikolizy:
2 cząsteczki pirogronianu
2 cząsteczki ATP
2 cząsteczki NADH
2x
W warunkach tlenowych pirogronian jest
przekształcany do acetyloCoA, a w
beztlenowych do mleczanu.
Podawane są ilości produktów
powstających w wyniku
utleniania 1 cząsteczki glukozy
Najważniejsze produkty cyklu kwasu cytrynowego (Krebsa):
AcetyloCoA (x2)
Szczawiooctan
6 cząsteczek NADH
2 cząsteczki FADH2
2 cząsteczki GTP
prekursory do biosyntez
Ogólny schemat cyklu Krebsa
Przekształcenie 2 cząsteczek
pirogronianu w 2 cząsteczki
acetyloCoA w reakcji
katalizowanej przez
kompleks dehydrogenazy
pirogronianowej daje 2
cząsteczki NADH.
Łańcuch oddechowy i fosforylacja oksydacyjna
W wyniku przepływu elektronów
pochodzących z NADH i FADH2 przez
łańcuch oddechowy protony są
pompowane do mitochondrialnej
przestrzeni międzybłonowej.
Gradient pH i potencjał błonowy
tworzą siłę protonomotoryczną
wykorzystywaną do napędzania
syntezy ATP.
Protony przepływając z powrotem do
matriks mitochondrialnej przez
syntazę ATP napędzają syntezę ATP.
Najważniejszym produktem,
powstajacym w wyniku transportu
elektronów przez łańcuch
oddechowego oraz fosforylacji
oksydacyjnej jest 26 cząsteczek ATP
Wydajność ATP z całkowitego utlenienia 1 cząsteczki glukozy
2 ATP
2 NADH
2 NADH
2 GTP
6 NADH
2 FADH2
→ 2.5 ATP
1 FADH2 → 1.5 ATP
1 NADH
ok. 30 ATP
Liczby cząsteczek ATP powstających w wyniku fosforylacji oksydacyjnej
nie da się precyzyjnie ustalić ze względu na skomplikowane stechiometrie
pompowania protonów, syntezy ATP i procesów transportu metabolitów


(…)

…BIOCHEMIA
Podsumowanie glikolizy, cyklu Krebsa i fosforylacji oksydacyjnej
Joanna Cieśla
Produkty glikolizy:
2 cząsteczki pirogronianu
2 cząsteczki ATP
2 cząsteczki NADH
2x
W warunkach tlenowych pirogronian jest
przekształcany do acetyloCoA, a w
beztlenowych do mleczanu.
Podawane są ilości produktów
powstających w wyniku
utleniania 1 cząsteczki glukozy
Najważniejsze produkty cyklu kwasu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz