Dehydrogenazy - strona 11

Enzymy jako reagenty- wykład 11

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

‐ dehydrogenazy i reduktazy Reakcje utleniania – reakcja Bayera‐Villingera, utlenianie sulfidów, Bayera Villingera...

Enzymy- prezentacja

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Maria Wanda Bretner
 • Enzymologia
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1498

krokowego. Dehydrogenaza mleczanowa (55-140 jm/L) podwyższony poziom – po zawale serca; nieswoisty wskaźnik...

Cykl pentozo-fosforanowy

 • Politechnika Śląska
 • dr hab. Marian Bidziński
 • Biochemia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1183

). Katalizujący tę reakcję enzym dehydrogenaza fosfoglukonianowa wymaga jako aktywatora jonów manganu i koenzymu...

Wykład - fermantacja octowa

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Janusz Szczodrak
 • Mikrobiologia przemysłowa
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1771

chemiczna fermentacji octowej: Teoria Wielonda - proces ten zachodzi w 3 etapach przy udziale dehydrogenazy...

Pytania na kolokwium, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dr hab Alicja Szwed
 • Mikrobiologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1120

zależy intensywność wydzielania CO2 przez glebę  33.Funkcja dehydrogenazy i sposób jej wykrywania...