Dehydrogenazy - strona 10

Biologia komórki metabolizm - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr Joanna Strubińska
 • Biologia komórki
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1435

(oksydaza lub peroksydaza) 2) oderwaniu atomu wodoru (dehydrogenaza) 3) przeniesieniu elektronu...

Enzymy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

galaktozowa, dehydrogenaza alkoholowa, heksokinaza, muramidaza, oksydaza cholesterolowa Preparaty enzymatyczne...

Wykład - synteza glukozy, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Dariusz Kowalczyk
 • Biochemia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 672

w pozycji 1 z dehydrogenazą fosfogliceraldehydową. Enzym łączy się tioestrowo z udziałem wolnej grupy SH...

Stany zagrażający życiu - omówienie

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Żywienie kobiety ciężarnej i karmiącej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

, jest wynikiem zaburzenia β-oksydacji kw. tłuszczowych, spadek aktywności dehydrogenazy acetyloCoA, jego częstość...

Pierwiastek Zn-cynk

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Henryk Kreft
 • Dietetyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1113

w tkankach oksydoreduktazy (dehydrogenaza alkoholowa, dysmutaza ponadtlenkowa) transferazy (polimeraza RNA...

Utlenianie biologiczne

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • dr Kamila Stach
Pobrań: 924
Wyświetleń: 3003

, THF, CoA. Oksydazy są to enzymy przenoszące elektrony bezpośrednio na tlen Dehydrogenazy utleniają...