De iure - strona 9

Wykłady prof.D.Schenka - omówienie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

nie wypowiedziała wojny, do którego odnosiło się rozporządzenie. De iure stan wojny rozpoczął się 03.09.1939...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1057

konstrukcją precedensu formalnie wiążącego (de iure), który może tworzyć nowe normy prawne System civil law...

Źródła prawa cywilnego

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Dragun-Gertner
 • Prawo cywilne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1064

) domniemania niewzruszalne (praesumptio iuris ac de iure) - domniemania, wobec których zakazane...

Ius cogens - wykład - KNU

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 2226

mnar. państwa - naruszyciela. Odmowa uznania dotyczy tak uznania de iure jak i de facto. Państwo...