De iure - strona 10

Cudzoziemiec

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Dariusz Furmanek
 • Prawo międzynarodowe
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1057

międzynarodowych de iure) Przykł.systematyka:  Podmioty pierwotne i wtórne  Podmioty uniwersalne i relatywne...

Prawo we współczesnym świecie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Marek Smolak
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

nieuregulowane prawem precedens de iure - wiążący z mocy prawa (charakterystyczny dla common law) precedens de...

ŹRÓDŁA PRAWA UNII EUROPEJSKIEJ

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Agnieszka Zaremba
 • Instytucje Unii Europejski
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1050

i Parlamentu. Precedens - nie stanowi de iure źródła prawa UE, tzn. nie jest wymieniany jako źródło prawa...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 11

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 735

domniemania niewzruszalne (praesumptiones iuris ac de iure) obalić ich nie można stanowią rzadkość domniemania...

Dowody-opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 763

orzeczenia sądowego. ii. niewzruszalne ( bezwzględne ) ( praesumptiones iuris ac de iure ) Przykład: fikcja...