De iure - strona 7

Budowa umów międzynarodowych - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 819

, domniemanie dobrej wiary,. Praesumptio iuris ac de iure - domniemanie niewzruszalne nie może być obalone...

Prawo międzynarodowe Publiczne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

presumptio facti; prawne: wzruszalne- presumptio iuris tantum i niewzruszalne- pres ac de iure) Domniemanie...

Podmioty prawa międzynarodowego - wyklad

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1568

na czynności państwa dzieli się na: 1) de iure imperii (czynności władcze) - państwo ma obowiązek przyznać...

Formy powstania państwa

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Marek Tabor
 • Stosunki międzynarodowe
Pobrań: 252
Wyświetleń: 749

jest forma uznania prawnego (de iure). Może ono być dokonane przez głowę państwa, parlament, premiera...

Sabinianie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 749

, ceniono go ale rzadko cytowano. Konsul w 5 r. n.e. znane prace: 8 ksiąg Coniectanea 7 ksiąg de iure...

Skrypt prawo 2

 • Uniwersytet Warszawski
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 791

to także ale nie jest to funkcja nadana mu przez konstytucję (a orzeczenie ostateczne), czyli de iure obecnie w Polsce wykładnia...

Państwo postablutne- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia państwa polskiego
Pobrań: 21
Wyświetleń: 644

bardziej liberalne - księstwa reńskie (Badenia i Hesja) - najdalej od absolutyzmu De iure nie istniał nawet monopol...