Odpowiedzialność za cudze czyny - Odpowiedzialność za niepoczytalnych

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 840
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za cudze czyny - Odpowiedzialność za niepoczytalnych  - strona 1 Odpowiedzialność za cudze czyny - Odpowiedzialność za niepoczytalnych  - strona 2 Odpowiedzialność za cudze czyny - Odpowiedzialność za niepoczytalnych  - strona 3

Fragment notatki:

Odpowiedzialność za cudze czyny I. Odpowiedzialność za niepoczytalnych Odpowiedzialność za niepoczytalnych : winy nie można przypisać osobie niepoczytalnej (małoletnim, chorym psychicznie, niedorozwiniętym, kalekim, w podeszłym wieku), zwykle znajdują się oni pod nadzorem.
Kto z mocy ustawy lub umowy zobowiązany jest do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę. [Culpa in custodiendo]. Istnieje tutaj domniemanie winy, nadzorujący może jednak zwolnić się z odpowiedzialności, udowadniając że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym jego wykonywaniu. Przepis stosuje się także do osób sprawujących stałą i faktyczną pieczę nad osobą.
W przypadkach gdy szkodę wyrządza niepoczytalny, a brak jest osób zobowiązanych do nadzoru, ze względu na zasady słuszności współżycia społecznego (porównanie stanu majątkowego poszkodowanego i sprawcy) można domagać się od sprawcy naprawy całości lub części szkody.
Zgodnie z zasadą, że winę można przypisać tylko osobie poczytalnej, osoby niepoczytalnie nie odpowiadają za własne czyny, a zamiast nich odpowiada osoba pod czyim są nadzorem(zarówno nadzór de iure jak i de facto). II. Odpowiedzialność za czyny osób, którymi się posłużono Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. (Przy wykonywaniu nie oznacza PRZY OKAZJI!!!) Domniemanie winy w wyborze [culpa in eligendo]. Ekskulpacja gdy powierzający czynność wykaże, że:
- nie ponosi winy w wyborze
- wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.
III. Odpowiedzialność za podwładnego Obowiązuje tutaj zasada ryzyka! Art. 430. Kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Przesłanką odpowiedzialności zwierzchnika jest wina podwładnego . IV. Odpowiedzialność Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzona przez funkcjonariusza państwowego przy wykonywaniu (a nie PRZY OKAZJI) powierzonej mu czynności. Nie ma tutaj przesłanki winy funkcjonariusza, decyduje tylko obiektywna bezprawność jego zachowania! Podobnie odpowiedzialność ponosi jednostka samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przez jej funkcjonariusza przy wykonywaniu powierzonej mu czynności.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz