Odpowiedzialność za osoby, którym nie można przypisać winy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 413
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Odpowiedzialność za osoby, którym nie można przypisać winy - wykład - strona 1

Fragment notatki:

ODPOWIEDZIALNOŚC ZA OSOBY, KTÓRYM NIE MOŻNA PRZYPISAĆ WINY -
art. 427.
Art. 427. Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany
do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu
psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można, ten
obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez
tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru
albo że szkoda byłaby powstała także przy starannym
wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do
osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani
umownego stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku
albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie
można.
I. Chodzi o odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez osobę niepoczytalną. Szkoda ma
być wyrządzona osobie 3. - przepis nie dotyczy szkody wyrządzonej przez osobę
niepoczytalną samej sobie ani zobowiązanemu do nadzoru. Niewypowiedzianą przesłanką,
wynikającą z całokształtu przepisow jest aby szkoda była wyrządzona w sposob
bezprawny, choć niezawiniony, bo niepoczytalny. Jeżeli zatem wariat zabije kogoś w
obronie koniecznej nikt nie poniesie odpowiedzialności, bo nie działał bezprawnie. Przepis
wymienia przyczyny niepoczytalności
a) a) wiek - do 13 lat;
b) b) stan psychiczny - np. choroba psychiczna, niedorozwoj umysłowy, inne
zaburzenia - trwałe lub przemijające;
c) c) stan cielesny - np. inwalidztwo, głuchota, ślepota, podeszły wiek.
II. Odpowiedzialność za szkodę ponosi ten, kto był zobowiązany do nadzoru nad
niepoczytalnym - bezpośrednim sprawcą szkody. Według przepisu obowiązek nadzoru
może wynikać z:
- - ustawy - rodzice w stosunku do dzieci, opiekun, kurator;
- - umowy - niania w stosunku do dziecka, wychowawca na koloniach;
- - podjęcia stałej pieczy faktycznej - obowiązek nie wynika ani z ustawy ani z
umowy, osoba ta przyjmuje dobrowolnie na siebie ten obowiązek (chodzi o pieczę
faktyczną, dobrowolną i stałą).
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz