De iure - strona 5

Stosowanie prawa - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Mariusz Golecki
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

( preasumptiones iuris ), - wzruszalne ( presumptiones iuris tantum ), - niewzruszalne ( preasumpiotnes iuris ac de...

Technologia Informacyjna

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1204

informacji Standardy: Istnieją dwa podstawowe typy standardów: - De iure (otwarte) - usankcjonowane stosownym...

Wstęp do prawoznastwa - wykład 4

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Antoni Morawski
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 154
Wyświetleń: 938

wiążące (de iure) formalnie niewiążące (de facto) najczęściej tworzone są przez najwyższe instancje sądowe...

Zasada nieingerencji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

tylko jako aparat państwowy - rozróżnia się działalność: de iure gestionis - akty niesuwerenne de iure Imperii...

Hugo Grocjusz i William Ockham

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Maria Zmierczak
 • Współczesne doktryny polityczno-prawne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1666

: - Marie liberum - „Wolność mórz” (1609) - De iure belli et pacis - „O prawie wojny i pokoju” (1625) - De...