Damnum emergens - strona 2

Zakres swobody umów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo cywilne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 728

umowny a. Damnum emergens - strata , uszczerbek w majątku jeszcze przed negocjacjami -koszty...

Świadczenia odszkodowawcze

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Tomasz Demendecki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

majątkowego i niemajątkowego. Elementy szkody majątkowej : - strata (damnum emergens) -zmniejszenie majątku...

Prawo socjalistyczne - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1141

rzeczywistą (damnum emergens) - polegające na realnym uszczerbku majątkowym, wynikającym ex contractu albo ex...

Środki karne - opracowanie

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

. Przyjęto szerokie rozumienie szkody- zarówno majątkowej jak i krzywdy. Poza tym szkoda obejmuje: - DAMNUM...

Naprawienie szkody

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1197

, niż był dotychczas; jest to tzw. damnum emergens (szkoda rzeczywista); może obejmować utratę korzyści, jakiej...

Odszkodowanie. Wysokość odszkodowania

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Kazimierz Bączyk
 • Prawo zobowiązań
Pobrań: 98
Wyświetleń: 658

: Określenie postaci szkody majątkowej, za jaką dłużnik ponosi odpowiedzialność, np. tylko za damnum emergens...

Łacińska terminologia prawnicza- tłumaczenia 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Jan Zabłocki
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

, obowiązek świadczenia przemienia się w obowiązek odszkodowania; Nb 273 Damnum emergens- rzeczywista szkoda...

Konkretny porządek prawny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 833

coś w dzierżawę Damnum - szkoda Damnum compensare - obowiązek naprawienia szkody Damnum emergens - rzeczywiste...

Odpowiedzialność odszkodowawcza

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Józef Olejniczak
 • Prawo cywilne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1008

: strata (damnum emergens) - jest to realny uszczerbek poniesiony przez poszkodowanego, zmniejszenie...