Czynność bankowa

note /search

Czynności bankowe zastrzeżone

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo finansowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

CZYNNOŚCI BANKOWE ZASTRZEŻONE: RACHUNEK BANKOWE, KREDYT, GWARANCJA KREDYT BANKOWY: Jest czynnością...

Ekspozycja detaliczna- opracowanie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1043

. Czyli jak mamy portfel ekspozycji podobnych to wszystko jest ok. Jakie operacje i czynności bankowe są istotne...

Wykład - prawo bankowe

  • Uniwersytet Gdański
  • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 966

na podstawie zezwoleń uprawniających do wykonywania czynności bankowych obciążających ryzykiem środki...

Gwarancje-opracowanie

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Finanse
Pobrań: 7
Wyświetleń: 532

nieważności. Długi okres przedawnienia - 6 lat. Jest to jedna z najdroższych czynności bankowych...

Umowa kredytu - opracowanie

  • Uniwersytet Gdański
  • Prawo handlowe
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

). Udzielanie kredytów stanowi czynność bankową sensu stricto i może być dokonywane jedynie przez banki (art. 5...