Czynności bankowe - względne i bezwzgledne - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1911
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności bankowe - względne i bezwzgledne - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

CZYNNOŚCI BANKOWE: Brak klasycznej definicji legalnej, mimo iż w okresie 20-lecia międzywojennego istniała. Inne ustawodawstwa nie znają pojęcia odpowiedniego polskim czynnościom bankowym, z tego też względu trudno szukać definicji w źródłach zagranicznych. Polski ustawodawca definiuje poprzez wymienienie czynności bankowych w art. 5. Banki wykonują usługi bankowe, w ramach tych usług zawiera się pojęcie węższe  czynności bankowe. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że podmioty dokonujące czynności bankowych korzystają ze szczególnego uprawnienia do egzekwowania (tzw. bankowy tytuł egzekucyjny - art. 96 i 97). Na gruncie art. 5 wyróżniamy dwa rodzaje czynności bankowych: sensu stricto (bezwzględne czynności bankowe) = może je wykonywać wyłącznie podmiot będący bankiem, 2 wyjątki: - instytucje kredytowe mogą przyjmować depozyty, udzielać kredytów, wydawać pieniądz elektroniczny - określone instytucje mogą wykonywać czynności bankowe, gdy zezwolą na to przepisy odrębnych ustaw (np. działalność placówek pocztowych) sensu largo (względne)  stają się czynnościami bankowymi, przez fakt dokonywania ich przez bank (udzielanie pożyczek, obrót wekslowy, dewizowy), ale nie muszą być dokonywane przez bank
3 grupy czynności:
aktywne (angażowanie środków pieniężnych, które znajdują się w dyspozycji banku)
bierne (środki znajdują się w dyspozycji klienta)
pośredniczące (bank jest tylko pośrednikiem, np. przeprowadzenie rozliczeń pieniężnych)
Banki mogą także dokonywać czynności i świadczyć usługi niebędące czynnościami bankowymi  art. 6 wymienia ich katalog (np. doradztwo finansowe, obrót nieruchomościami, obrót papierami wartościowymi). Banki rzadko wykorzystują te dodatkowe możliwości. Pojawia się problem leasingu  czy jest to czynność bankowa, czy czynności innego rodzaju - doktryna jest podzielona.


(…)

… się pojęcie węższe  czynności bankowe. Trzeba też zwrócić uwagę na to, że podmioty dokonujące czynności bankowych korzystają ze szczególnego uprawnienia do egzekwowania (tzw. bankowy tytuł egzekucyjny - art. 96 i 97).
Na gruncie art. 5 wyróżniamy dwa rodzaje czynności bankowych:
sensu stricto (bezwzględne czynności bankowe) => może je wykonywać wyłącznie podmiot będący bankiem, 2 wyjątki:
- instytucje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz