Prawa i obowiązki banku-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawa i obowiązki banku-opracowanie - strona 1 Prawa i obowiązki banku-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Prawa i obowiązki banku (szczególne) prawo przenoszenia wierzytelności wraz z zabezpieczeniem (art. 92) na inne podmioty, np. fundusze inwestycyjne
(art. 93) prawo żądania zabezpieczenia wierzytelności wynikających z czynności bankowych na podstawie
- kodeks cywilny
- prawo wekslowe
- zwyczaje przyjęte w obrocie krajowym i zagranicznym
(głównie rzeczowe, weksle in blanco, zastawy, hipoteka, przystąpienie do długu, kaucja, przewłaszczenie na zabezpieczenie)
Bank może negocjować formę zabezpieczenia i egzekwować swoją wierzytelność wedle wyboru.
(art. 95) księgi bankowe = mają moc prawną dokumentów urzędowych, stanowią podstawę do dokonania wpisów w księgach wieczystych i rejestrach publicznych
bankowy tytuł egzekucyjny (art. 96-97)
- może zostać wystawiony na podstawie ksiąg bankowych lub innych dokumentów związanych z dokonywaniem czynności bankowych
- zabezpieczenie wierzytelności bankowych
- BTE + oświadczenie o poddaniu się egzekucji + klauzula wykonalności = możliwa egzekucja
przeniesienie prawa własności rzeczy ruchomej lub papierów wartościowych
- sposób zabezpieczenia wierzytelności banku
- może być dokonane przez dłużnika lub osobę trzecią
- ustanawiane do czasu spłaty zadłużenia wraz z odsetkami
regulaminy bankowe, ogólne warunki umów, opłaty
(art. 104-106) tajemnica bankowa
- obowiązuje bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za pośrednictwem których bank wykonuje czynności bankowe
- obejmuje wszystkie informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy na podstawie której bank tą czynność wykonuje
- ustawa przewiduje wyjątki od tego obowiązku
- banku nie obowiązuje tajemnica wobec osoby, której dotyczą informacje objęte tajemnicą, osobom trzecim informacje te mogą zostać ujawnione wyłącznie za pisemnym upoważnieniem osoby, której informacje te dotyczą
- bank ma obowiązek udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową wskazanym w ustawie organom
- bank ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą za naruszenie tej tajemnicy
obowiązek przeciwdziałania wykorzystywaniu działalności banku dla celów mających związek z przestępstwem z art. 165a lub 299 k.k.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz