Czynności bankowe - opracowanie - Bankowy papier wartościowy

Nasza ocena:

5
Pobrań: 77
Wyświetleń: 847
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Czynności bankowe - opracowanie - Bankowy papier wartościowy - strona 1

Fragment notatki:

Czynności bankowe Do podstawowej działalności banków należy gromadzenie środków finanso­wych, udzielanie kredytów lub podejmowania innych decyzji lokacyjnych oraz prze­prowadzanie rozliczeń pieniężnych i wymiany. W działalności banków komercyj­nych można wyodrębnić czynności bankowe, które są wykonywane tylko przez banki oraz czynności, które mogą wykonywać banki i inne podmioty gospodarcze.
Pierwszą grupę stanowią czynności bankowe zastrzeżone do wyłącznej kom­petencji banków. Są to następujące czynności:
przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów: prowadzenie innych rachunków bankowych;
udzielanie kredytów;
udzielanie gwarancji bankowych;
emitowanie bankowych papierów wartościowych;
przeprowadzanie bankowych rozliczeń pieniężnych;
wykonywanie innych czynności przewidzianych wyłącznie dla banków w od­rębnych ustawach.
Drugą grupę stanowią czynności, które oprócz innych podmiotów mogą być i wykonywane również przez banki. Są to następujące czynności:
udzielanie pożyczek pieniężnych; O operacje czekowe i wekslowe;
wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu;
terminowe operacje finansowe;
nabywanie i zbywanie wierzytelności pieniężnych;
przechowywanie przedmiotów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek sejfowych;
wykonywanie czynności obrotu dewizowego; O udzielanie poręczeń;
wykonywanie czynności zleconych związanych z emisją papierów wartościowych.
Najogólniej rzecz ujmując, operacje bankowe są to sposoby i techniki wykonywa­nia czynności bankowych.
Zakres wykonywania czynności bankowych poszczególnych banków określa statut banku, który musi być zgodny z zakresem działalności określonym w decyzji prezesa NBP wyrażającej zgodę na utworzenie banku. Bank nie może powierzać wykonania czynności bankowych innym podmiotom. Nie powinien także bezpośrednio prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza obrót pieniądzem i jego surogatami.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz