Czwartorzęd - strona 7

SUDETY ZACHODNIE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Plewniak
 • Geografia Śląska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1295

Dolnośląskich i na północ od Bolesławca). W trzecio- i czwartorzędzie niewielkie zmiany w budowie geologicznej...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1197

; ERA KENOZOICZNA: paleogen, neogen, (trzeciorzęd), czwartorzęd 160. Nazwy (ery, okresu) podane...

Geomorfologia - zagadnienia ogólne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Geomorfologia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1169

, jura, kreda; ERA KENOZOICZNA: paleogen, neogen, (trzeciorzęd), czwartorzęd 160Nazwy (ery, okresu...

Geologia wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 5747

: Trzeciorzęd - 65-1,8 mln Czwartorzęd - 1,8 mln - teraz 17. podstawowy podział historii ziemi na ery i okresy...

Egzamin kartografia

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • Kartografia
Pobrań: 749
Wyświetleń: 6237

– od ok. 35-40 Ma (oligocen-holocen) przez neogen i czwartorzęd, pliocen i czwartorzęd po sam czwartorzęd...

Egzamin - Formy rzeźby I rzędu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 14
Wyświetleń: 994

Pomorze. Współczesna powierzchnia obniża się z północy na południe. Przed czwartorzędem rzeźba...

Łańcuch Tatrzański

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Sergiusz Toczek
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1127

Czwartorzęd 0,72 - obszar pagórkowaty - ożywienie ruchów podnoszących masyw, tworzenie się głębokich dolin...

Ceramika - historia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wybrane zagadnienia z archeologii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1225

, ciężarki) Glina – ilasta skała osadowa, powstała w okresie czwartorzędu w wyniku nagromadzenia osadów...