Czwartorzęd - strona 8

Gleboznawstwo - egzamin

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Bartosz Korabiewski
 • Gleboznawstwo i geografia gleb
Pobrań: 980
Wyświetleń: 5376

osadowe( głównie luźne pochodzenia polodowcowego)np. piaski, gliny(czwartorzęd) Skała macierzysta wpływa...

Pojecia-oceanografia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

w środowisku silnie zasolonym Holocen - podepoka okresu czwartorzędu, ery kenozoicznej Hydrofit - roślina...

Notatki z geomorfologii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Tadeusz Sokołowski
 • Geomorfologia
Pobrań: 378
Wyświetleń: 2261

prawdopodobnie aż do południowej części Polski) Czwartorzęd jest ściśle związany z lądolodem skandynawskim...

Klimat

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Edmund Pieczonka
 • Geografia gospodarcza
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1344

, a znaczna część naszej planety pokrywała lodem. Również w czwartorzędzie, młodszym okresie kenozoiku...

Kartografia wykład

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Jacek Matyszkiewicz
 • Kartografia
Pobrań: 336
Wyświetleń: 5117

zwierciadła wód podziemnych, mapę miąższości utworów wodonośnych w czwartorzędzie, mapę wodoprzewodności...

Pytania testowe - glony

 • Politechnika Gdańska
 • Biologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295

. W symbiozie ze stułbią żyją zoochlorelle należące do: d) trzeciorzędzie i czwartorzędzie a) sinic 4. Wiciowce...

Geologia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ruszycka
 • Geografia fizyczna Polski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1477

i Wału Metakarpackiego. Rzeźba kotlin podkarpackich jest erozyjno - denudacyjna. CZWARTORZĘD - PLEISTOCEN...

Oceanografia - pojęcia

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Józef Wosik
 • Oceanografia biologiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

w środowisku silnie zasolonym Holocen - podepoka okresu czwartorzędu, ery kenozoicznej Hydrofit - roślina...