Pytania testowe - glony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania testowe - glony - strona 1 Pytania testowe - glony - strona 2 Pytania testowe - glony - strona 3

Fragment notatki:


Protisty roślinopodobne: samożywne, jednokomórkowe lub wielokomórkowe,  niekiedy tkankowe, chloroplast uzyskany w wyniku endosymbiozy wtórnej, stąd ma  zawsze 3 – 4 błony śródplazmatyczne, komórki często okryte  ścianą  komórkową. Typ: Euglenophyta (Eugleniny) – jednokomórkowe wiciowce, spokrewnione z  Kinetoplastida, zwykle wolno żyjące, niekiedy cudzożywne, ściany komórkowej  brak, nigdy nie rozmnażają się płciowo, chloroplasty pochodzenia zielenicowego z 3  błonami, chlorofile a i b; - Euglena – Euglenia; Typ: Pyrrophyta (Tobołki) – najczęściej jednokomórkowe wiciowce, samożywne lub  cudzożywne, wolno żyjące lub pasożytnicze, może występować celulozowy  wewnętrzny pancerzyk zbudowany z płytek, wici umieszczone w dwóch  przecinających się pod kątem prostym bruzdach, chloroplasty pochodzenia  krasnorostowego z 3 błonami, chlorofile a i  c ; - Bruzdnice: 1. Peridinium – komórki okrągłe; 2. Ceratium – komórki o nieregularnym kształcie; Typ: Chrysophyta (Chryzofity) – jednokomórkowe lub wielokomórkowe, niekiedy  tkankowe,  ściana  komórkowa obecna, pływki o dwóch nierównych wiciach  ( gładkiej – krótszej i szorstkiej – dłuższej, pokrytej sztywnymi, białkowymi  „włoskami”), posiadają barwnik ksantofil, chloroplasty pochodzenia  krasnorostowego z 4 błonami śródplazmatycznymi, chlorofile a i c; Klasa: Chrysophyceae (Złotowiciowce) – jednokomórkowe, rzadziej kolonijne,  zwykle wiciowce; - Dinobryon; Klasa: Bacillariophyceae (Okrzemki) – jednokomórkowe, rzadziej kolonijne, okryte  dwuczęściową krzemionkową skorupką (wieczko i denko); Klasa: Phaeophyceae (Brunatnice) – wielokomórkowe, często plechowate, niekiedy o  budowie tkankowej; - Laminaria – Listownica; - Macrocystis – Wielkomorszcz; - Fucus – Morszczyn. Protisty grzybopodobne Protisty grzybopodobne: cudzożywne, podobne do grzybów z uwagi na ciało  zróżnicowane na strzępki lub występowanie owocowań; Typ: Oomycota (Lęgniowce) – wodne lub glebowe, ciało zbudowane z  komórczakowych strzępek, saprofity lub pasożyty, pływki o dwóch nierównych  wiciach (gładkiej i szorstkiej); - Wodne roztoczkowce - Phytoftora – Fitoftora Typ: Myxomycota (Śluzowce) – lądowe, zwykle saprofity, postać życiowa to  olbrzymi pełzak (śluźnia), który przekształca się w owocowania przypominające  Object 1 owocniki grzybów. 1-D 2-D 3-D 4-D 5-D 6-C 7-C 8-C 9-D 10-B 11-B 12-C 13-A 14-C 15-A 16-C 17-D 18-D 19-A 20-C 21-A 22-B 23-D 24-A 25-D 26-A 27-C 28-C 29-D 30-D 31-C 32-B 33-A 34-B 35-C 36-B 37-D 38-A 39-C 40-A 41-C 42-B 43-C 44-D 45-D 46-D 47-A 48-A 49-D 50-C 51-D 52-C 53-B 54-C 55-C 56-D 57-A 58-D 59-D 60-B 61-B 62-B 63-B 64-B 65-B 66-C 67-D 68-B 69-A 70-B 71-C 72-C 73-B 74-C 75-B 76-A 77-D 78-B 79-C

(…)

…) zawłotnia
8. Ramienice rozmnażają się płciowo
poprzez:
14. Gamety męskie bez wici posiadają:
a) lęgnie
b) ramienice
b) plemnie i anteridia
c) krasnorosty
c) lęgnie i plemnie
d) wiciowce
d) rozmnażają się tylko wegetatywnie
15. Wśród glonów najliczniejsze są:
a) zielenice
9. Komórki opatrzone wiciami występują a) okrzemki
u wszystkich wymienionych z wyjątkiem:
b) zielenice
a) okrzemek
c) brunatnice
b) brunatnic
d) ramienice
c) zielenic
16. Barwnikami brunatnic są:
d) sprzężnic
a) chlorofil a i b
10. Skrętnica należy do
b) chlorofil b i fukoksantyna
a) ramienic
c) chlorofil a i c, fukoksantyna
b) sprzężnic
d) wszystkie odpowiedzi są poprawne
c) brunatnic
17. Substancjami zapasowymi brunatnic
d) kryptofitów
są:
11. Rodzaj rurek sitowych występuje u: a) laminarna i chryzolaminaryna
a) krasnorostów
b…
…)
pochodną alkoholu jest:
c) głównie płciowo (oogamia), nieliczne
wegetatywnie
b) chryzolaminaryna
d) w równym stopniu wegetatywnie i
płciowo
d) odpowiedź a i b
a) laminarna
c) mannitan
23. Dla której gromady charakterystyczny 29. Węglan wapnia występuje w
niewielkich ilościach w ścianie
jest w rozwoju tetrasporofit:
komórkowej:
a) zielenic
a) ramienic
b) okrzemek
b) zielenic
c) ramienic
c) krasnorostów
d…
…) zarodniki konidialne
d) endospory
c) klejnotem
61. Materiałem zapasowym okrzemek nie
jest:
a) chryzolaminaryna
b) skrobia
c) wolutyna
d) łuszcz
56. Somatogamia jest charakterystyczna
dla:
62. Chloroplast ze skupiskiem skrobi w
postaci pirenoidu charakterystyczny jest
dla:
a) sprzężniaków
a) okrzemek
b) lęgniowców
b) zielenic
c) workowców
c) krasnorostów
d) podstawczaków
d) sinic
57. Drapieżne grzyby…
…) krasnorostów
d) odpowiedź a i c
24. Karposporofit wytwarza:
30. Materiałem zapasowym grzybów jest:
a) diploidalne karpospory
a) skrobia
b) haploidalne karpospory
b) glikogen
c) haploidalne karpogonia
c) tłuszcze
d) diploidalne tertaspory
d) odpowiedź b i c
25. Do jakiej grupy związków należy
31. Związki budujące ścianę komórkową
luteina:
grzybów to:
37. Buławinka czerwona należy do:
a) chityna
a) lęgniowców
b) celuloza
b) sprzężniaków
c) chityna i/lub celuloza
c) skoczkowców
d) pektyny
d) żadne z powyższych
32. Martwe owady mogą być siedliskiem 38. Do workowców nie należy:
dla:
a) purchawka
a) pleśni
b) drożdże
b) roztoczka
c) pędzlak
c) zrywki
d) trufla
d) pędzlaka
39. Brak gametangiów charakterystyczny
jest dla:
33. Rozmnażanie płciowe lęgniowców
polega na:
a) workowców
a) oogamii
b) lęgniowców
b) izogamii
c…

c) zarówno grzyb jak i glon
d) ani grzyb ani porost
a) grzybów wytwarzających zarodniki
konidialne
b) grzybów wytwarzających zarodniki na
całej powierzchni grzybni
c) grzybów wytwarzających z całości
plechy owocnik
b) wiciowców
d) grzybów wytwarzających owocnik z
większej części plechy
d) workowców
55. W wyniku odcięcia ścianą końcowej
części strzępki powstają:
a) planospory
b) aplanospory
c…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz