Egzamin kartografia

Nasza ocena:

5
Pobrań: 840
Wyświetleń: 6503
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin kartografia - strona 1 Egzamin kartografia - strona 2 Egzamin kartografia - strona 3

Fragment notatki:...Zasada działania systemu GPS i jego stosowalność dla map topograficznych GPS – zasada działania. Do pomiaru wykorzystuje się fale radiowe emitowane przez satelity z orbity o promieniu 20200 km na 2 bardzo wysokich częstotliwościach L1 i L2 (obie powyżej 1 GHz). Na powierzchni Ziemi fale te są bardzo słabe, nawet 30x słabsze od szumu odbiorników starszych typów. Gęste listowie utrudnia ich odbiór nie mówiąc o solidniejszych przeszkodach terenowych. Fala L1 jest rozpraszana kodami: C/A (cywilnym kodem szerokiego dostępu czyli Coarse Availability) i P (precyzyjnym kodem wojskowym Precision Code) często dodatkowo szyfrowanym do postaci oznaczanej Y. Fala L2 jest rozpraszana kodem P (ewent. Y)…

…Geoida – bryła ograniczona przez powierzchnię poziomu. Nierównomierne rozmieszczenie mas w skorupie ziemskiej powoduje, że piony ulegają odchyleniu, a prostopadła do nich powierzchnia geoidy nie tworzy jednolitej powierzchni. Geoida jest odchylona od elipsoidy o 50 do 100 m. W pełni kompatybilny z GPS jest przyjęty obecnie dla Polski Państwowy Układ Współrzędnych Geodezyjnych 1992, bazujący na elipsoidzie GRS 80 i odwzorowaniu Gausa-Krügera. Aby skorzystać z jego siatki kilometrowej (co jest wygodniejsze)
trzeba wpisać w odbiorniku jedynie odpowiednie przeliczniki do Units – Position Format – User Grig (siatki użytkownika). Oblicza się je od parametrów podstawowych układu 1992 i wynoszą one…
sygnału radiowego satelitów na ziemię. Satelity mają po 2 zegary

…Układ współrzędnych ortokartezjańskich w systemie GPS
Pozycja satelitów i obiektów mierzonych jest obliczana ze współrzędnych geodezyjnych, czyli takich, które
uwzględniają spłaszczenie Ziemi (elipsoida obrotowa). Wszystkie podstawowe obliczenia wykonuje się w geocentrycznym układzie ortogonalnym XYZ (ortokartezjańskim) zaczepionym w środku elipsoidy WGS84, której środek znajduje się w środku masy Ziemi. Od poprzednio stosowanych w geodezji układów odniesienia (elipsoid) różni się tym, że pkt. zaczepienia jest w środku masy, a nie w środku geometrycznym.…

       "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz