Czterochlorek węgla

Diagram fazowy Gibbsa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1442

wyznaczenia izotermy rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym: czterochlorek węgla – propanol - woda...

FLUOROWCOWE POCHODNE

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Bogdan Boduszek
 • Chemia organiczna
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1379

, czterochlorek węgla. chlorek winylu, freony i inne. Wpływ na środowisko polichloropochodnych węglowodorów...

Fluorowce pochodne - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Roman Andrzej Gancarz
 • Chemia organiczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1078

, czterochlorek węgla. chlorek winylu, freony i inne. Wpływ na środowisko polichloropochodnych węglowodorów...

Aniony - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Wiktor Zierkiewicz
 • Chemia nieorganiczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1043

) KMnO4 w środowisku kwaśnym. 2. Bra) czterochlorek węgla ,woda chlorowa, b) K2Cr2O7. 3. Ia) czterochlorek...

Ćwiczenia - inżynieria chemiczna

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Maciej Chwast
 • Inżynieria chemiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1400

o średnicy d=70mm należy przetłoczyć V=21 m3/h czterochlorku węgla. Długość rurociągu wynosi 120 m...

Lipidy - Fosfolipidy

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr Werner Sobik
 • Chemia żywności
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2541

, natomiast rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych tj: eter etylowy, eter naftowy, benzen, czterochlorek węgla...

Moment Dipolowy - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 973

, wykonując pomiary dla kondensatora wypełnionego powietrzem, czterochlorkiem węgla, heksanem i cykloheksanem...

Moment Dipolowy1

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1029

, wykonując pomiary dla kondensatora wypełnionego powietrzem, czterochlorkiem węgla, heksanem i cykloheksanem...